Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Μάϊος 1932: Ἀγροτικὸν Πολιτικὸν Μανιφέστον ἀνωνύμου ἀγρότη ἐκ Καρδαμᾶ !

Τὸ ντοκουμέντο, τὸ ὁποῖον σήμερα δημοσιεύουμε, ἀφιερώνεται στοὺς Ἀγρότες μας, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσήν τούς!

 Ἤμαστε πάντα μαζὶ τους καὶ εἴμαστε καὶ τώρα μαζὶ τους!  
  Γιατὶ ἔχουμε ἀφήσει ἕνα μεγάλο ( τὸ πιὸ τρυφερὸ) κομμάτι τῆς ζωῆς μας στὰ χωράφια τοῦ Καρδαμᾶ, καὶ γνωρίζουμε τὶ θὰ εἰπῆ ἀγροτιὰ καὶ ἀγροτικὴ ζωή!
   Μόνον οἱ ἀνίδεοι, οἱ τυχοδιῶκτες, καὶ οἱ κηφῆνες μποροῦν νὰ κορδακίζονται σήμερα ἐναντίον τῶν ἀγωνιζομένων ἀγροτῶν! 

   Εἴμαστε στὸ πλευρὸ τῆς ἀγωνιζομένης ἀγροτιᾶς! Γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἂν τυχὸν ἐκλείψει ἡ ἀγροτιὰ μας, ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ καὶ ἡ Ἑλλάδα! 
  Ἕνα σοφὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ κείμενο τοῦ "ἀνώνυμου" Καρδαμαίου, τὸ 1932, στὴν ἐφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, μᾶς δίνει τὸ ἔναυσμα γιὰ "νὰ συλλογισθοῦμε καλὰ":  
   Ὁ ἈΝΩΝΥΜΟΣ Καρδαμαῖος, διαλαλεῖ, γράφων, μεταξὺ ἄλλων, πρὶν ἀπὸ 85 χρόνια(!), στὶς 29 Μαΐου 1932 ( Ἐφημ. ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, τῆς 31 Μαΐου 1932):
"... Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε, νὰ δείξουμε πὼς ημπορούμε νὰ ζήσουμε καὶ νὰ διδάξουμε τοὺς διαφόρους ἐκμεταλευτές μας, ὅτι πρέπει κι αὐτοὶ νὰ φροντίσουν εἰς τὸ μέλλον νὰ ζήσουν ὅπως κι' ἐμεῖς, μὲ τὴν ἐργασία, τὴν τιμιότητα καὶ τὴν εἰλικρίνεια. Αὐτὰ τὰ γράφω γιὰ ὅλους τοὺς ἀγρότες, μὲ τοὺς ὁποίους ἔχω κοινὴ τὴν τύχη καὶ τὰ συμφέροντα. Ἂς ξυπνήσουμε, λοιπόν, εἶναι καιρός.  
Καρδαμᾶς 29 Μαΐου 1932  
      Μετὰ τιμῆς 
 
Ἕνας Ἀγρότης "
...................


ΤΌ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΕΩΣ  ΑΓΡΟΤΟΥ, σὲ ἀντιγραφή: 

ΕΦΗΜ « ΠΑΤΡΙΣ»  31.05.32, 1η σελὶς
 
« ΟΙ  ΑΓΡΟΤΕΣ  ΜΑΣ  ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΑ ΤΙΜΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ
Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΣΜΟΝ
 
 Δὲν γνωρίζουμε ἄν ὑπάρχῃ ἄλλη τάξις πολυβασανισμένη, ταπεινὴ καὶ πειναλέα μέσα εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ τάξις ἡ  ἰδική μας, ἡ Ἀγροτική.  Δουλεύουμε καὶ πεινᾶμε, τόν τελευταῖον δὲ μάλιστα καιρὸ λιμοκτονοῦμε. Ποῦ ν’ ἀκουσθῇ καὶ ποιὸς νὰ τὸ  πιστεύσῃ, ὅτι ὅλος μας ὁ ἱδρῶτας, ἡ δουλειά ἡ σκύλινη ποὺ κάνουμε ἀπὸ τὸ    πρωΐ  ἕως τό βράδυ μέσα στὸ χωράφι καὶ τὴν  σταφίδα δὲν μᾶς ἐξασφαλίζει οὔτε τὸ  ψωμὶ μας. Ὅλη τὴν ἄνοιξη καὶ τώρα ἀκόμη ποὺ ἐκαλοκαίριασε κυττᾶμε νὰ οἰκονομήσουμε καλαμπόκι, ποιὸς τρεῖς καὶ ποιὸς πέντε ὀκάδες, γιατὶ γιὰ περισσότερο ποσὸ δὲν μᾶς περισσεύουν λεφτά. Ἄς ἀφήσουμε τὸ ντύσιμο. Τὰ παιδιὰ μας καὶ οἱ  γυναῖκες μας ξυπόλυτες καὶ γδυτὲς περπατᾶν.
Συχνὰ σκεφτόμαστε ποιὰ νἆναι ἡ αἰτία τῆς κατάντιας μας.Τὸ χωράφι μας; Ἡ σταφίδα μας; Δὲν εἶναι αὐτὰ γιατὶ τὸ πλούσιο χῶμα τους μᾶς δίνει καὶ μὲ τὸ πάρα πάνου. Μᾶς δίνει ὅμως γιὰ νὰ δώσουμε σὲ ἄλλους. Σὲ φόρους βαρειοὺς καὶ ἀνυπόφερτους, στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν πλουσιοπάροχα στὶς πολιτεῖες καὶ ποὺ μᾶς ἐκμεταλλεύονται, στοὺς τοκογλύφους, στοὺς ἀργοὺς μεσῖτες καὶ καὶ…
Ἀλλὰ τί φταῖνε αὐτοί, τό κεφάλι μας φταίει, τό ξερὸ καὶ τό κούφιο. Αὐτοὶ τὴν  δουλειά τους κάνουνε καὶ τὸ μυστικὸ τους ἕνα εἶναι «ὁ θάνατὸς μας ἡ ζωὴ τους!». Ἔρχονται οἱ ἐκλογὲς καὶ μᾶς πᾶνε οἱ διάφοροι κομματάρχες ποὺ ἔχουν προσωπικὰ συμφέροντα μέσα στὰ σαλόνια, σὰν τὰ πρόβατα στὴν στροῦγκα. Τὶ ψηφίζουμε δὲν ξέρουμε ὁλότελα. Παίρνουμε ἕνα μπιλιέτο ποὺ μᾶς δίνουν καὶ τὸ ρίχνουμε στὴν κάλπη χωρὶς νὰ καταλαβαίνουμε ὅτι ρίχνουμε ἔτσι τὸν ἑαυτὸ καὶ τὰ παιδιά μας μέσα στὸ λάκκο. Δὲν ἔχουμε δηλαδὴ συνείδησι τὶ κάνουμε, γι’ αὐτὸ μᾶς τρώει τὸ φεῖδι χρόνια τώρα καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ ἰδοῦμε θεοῦ πρόσωπο. Κοντὰ μ’ ἐμᾶς τοὺς  τυφλοὺς καὶ ἀνόητους χωριάτες πηγαίνουν χαϊμένοι καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, καὶ ὁ ἄλλος λαός.
Εἶναι καιρὸς ὅμως τώρα νὰ ξυπνήσουμε, ἀφοὺ ἔχουν ξυπνήσει καὶ οἱ φελλάχοι ἀκόμη τῆς Ἀφρικῆς. Τὶ  δουλειὰ καὶ τὶ  συμφέρον ἔχουμε ἐμεῖς μὲ τὶς στροῦγκες. Ἐμεῖς πρέπει νὰ βροῦμε καὶ νὰ ψηφίσουμε ἀγροτικούς. Αὐτοὶ πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἀντιπρόσωποὶ μας. Νὰ βροῦμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ μᾶς ξέρουν καὶ νὰ τοὺς ξέρουμε καλά. Καὶ ὑπάρχουν τέτοιοι ἄνθρωποι τίμιοι, ἁγνοί, εἰλικρινεῖς.
Τοὺς ἔχουμε γνωρίσει στοὺς σταφιδικοὺς ἀγῶνες καὶ στὶς τόσες ἄλλες κοινωνικὲς μας ἀνάγκες. Ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ ξεχάσῃ τοὺς μακροχρονίους ἀγῶνες τῆς  «Πατρίδος», τὶς καταδιώξεις της, τὶς δίκες της γιὰ τὰ δίκαιά μας, γιὰ τὸ ψωμί μας.
Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε, νὰ δείξουμε ὅτι ἠμποροῦμε νὰ ζήσουμε καὶ νὰ διδάξουμε τοὺς διαφόρους ἐκμεταλευτὲς μας ὅτι πρέπει κι  αὐτοὶ νὰ φροντίσουν εἰς τὸ μέλλον νὰ ζήσουν ὅπως κι ἐμεῖς, μὲ τὴν  ἐργασία, τὴν  τιμιότητα καὶ τὴν  εἰλικρίνεια.
Αὐτὰ τὰ γράφω γιὰ ὅλους τοὺς ἀγρότες μὲ τοὺς ὁποίους ἔχω κοινὴ τὴν  τύχη καὶ τὰ συμφέροντα.
Ἄς ξυπνήσουμε λοιπὸν εἶναι καιρός.
   Καρδαμᾶς 29 Μαΐου 1932.
                                              Μετὰ τιμῆς
                                           Ἕνας Ἀγρότης »
Ἐπιμέλια  καὶ ἀντιγραφὴ τοῦ κειμένου: Ἄγγελος Λιβαθινός
 
Σημείωση  τοῦ ἐπιμελητῆ τοῦ κειμένου:
Τὸ ἐξαιρετικὸν αὐτὸ κείμενο τοῦ ἀνωνύμου ἀγρότη ἐκ Καρδαμᾶ ἐσυντάχθη καὶ ἐδημοσιεύθη 4 μῆνες πρὸ τῶν  κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932. Θὰ ἠμποροῦσε κάποιος νὰ τὸ χαρακτηρίσῃ ὡς Ἁγροτικὸν Πολιτικὸν Μανιφέστον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ ἀνώνυμος ἐκ Καρδαμᾶ συντάκτη  διεκτραγωδεῖ τὴν ἀπελπιστικὴν οἰκονομικὴ κατάσταση, τὴν ὁποίαν βιώνουν κατὰ τὴν περίοδον ἐκείνην οἱ ἀγρότες, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικῶς ἐπένοντο καί ἐπεινοῦσαν,  καὶ ἀπευθύνει δραματικὸν κάλεσμα πρὸς τὸν ἀγροτικὸν κόσμον, νὰ ἐγκαταλείψῃ τοὺς διάφορους κομματάρχες καὶ τὰ κόμματὰ τους (τὶς «στροῦγκες», ὅπως τὰ ἀποκαλεῖ!) καὶ νὰ συσπειρωθῇ στὶς ἐπερχόμενες Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς γύρω ἀπὸ ὑποψηφίους ἀγροτιστές, ποὺ θὰ ὑπερασπίζονται τὰ συμφέροντα τῶν ἐξαθλιωμένων ἀγροτῶν.
Ἤδη, ἡ Ἑλληνικὴ Κοινωνία ἑτοιμαζότανε γιὰ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές τοῦ 1932, οἱ ὁποῖες, τελικῶς,  ἐπραγματοποιήθησαν ἐν μέσῳ ἐντόνων πολιτικῶν καί κομματικῶν ἀντιπαραθέσεων, καὶ ἐνῷ ἡ οἰκονομική κατάσταση τῶν  λαϊκῶν στρωμμάτων, ίδιαιτέρως δὲ τῶν  ἀγροτῶν, ἤτανε δραματική. Ὁ ἀνώνυμος ἐκ Καρδαμᾶ ἀγρότης ἀρθρογράφος περιγράφει μὲ μελανὰ χρώματα τὴν οἰκονομική κατάσταση τῆς ἀγροτιᾶς, καὶ, ἐν τέλει, παροτρύνει τοὺς ἀγρότες τῆς Ἠλείας, νὰ ὑποστηρίξουν στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς τοὺς ἀγροτιστὲς ὑποψηφίους, καὶ, ἐπικαλούμενος τὶς δημοσιογραφικὲς μάχες, ποὺ ἔχει δώσει ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν ἡ Ἐφημερὶς «Πατρὶς» Πύργου, ἐμμέσως στηρίζει τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Ἐκδότου τῆς Ἐφημερίδος αὐτῆς, κ. Λεωνίδα Βαρουξῆ.   
 Ἐξ ἄλλου, μόλις  πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν (ἀρχὲς Μαΐου 1932), ἡ Κυβέρνηση Βενιζέλου εἶχε κηρύξει παύση πληρωμῶν πρὸς τοὺς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ χώρα εἰσήρχετο στὴν σκοτεινήν δίνη μίας ἀκόμη  χρεωκοπίας, τὴν ὁποίαν τελικῶς ἐπλήρωσαν τὰ  φτωχὰ λαϊκὰ στρώμματα, οἱ ἀγρότες, καὶ οἱ μεροκαματιάρηδες!-

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ, ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ! 1968

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ, ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ!
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, γένι και κείμενο
Ἀναπολήσεις!
Στό Καφενεῖον " Ἡ Συνάντησις" τοῦ Ὀρφέα Παρασκευοπούλου,
στόν Καρδαμᾶ, περί τό 1968 !
......................................
Ὁ Τάκης Μουστόγιαννης (ἀριστερά) καί ὁ Σπῦρος Γκουσάκης (δεξιά), στό Καφενεῖον "Ἡ Συνάντησις" τοῦ Ὀρφέα Παρασκευοπούλου, στόν Καρδαμᾶ, περί τό 1968!
Κάποια ἡμέρα σχόλης, οἱ δύο συγχωριανοί, μέ τό οὐζάκι 'επάνω στό τραπέζι, συζητοῦν γιά τά ἀγροτικά προβλήματα, πού τελειωμό δέν ἔχουν!
Ὁ Τάκης, κλασσικός, καί ἐξ οἰκογενειακῆς παραδόσεως, Κτηνοτρόφος τοῦ Καρδαμᾶ,
καί ὁ Σπῦρος, γνωστός Καλλιεργητής ἀγροτικῶν προϊόντων τοῦ Καρδαμᾶ ( Πατάτες, Καρπούζια, Φασόλια, κλπ ὀπωροκηπευτικά),
γιά τά ὁποῖα ἐφημίζετο ὁ Καρδαμᾶς!
 
[ Ἀπὸ τὴν ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ εἰς τὸν Καρδαμᾶ, πραγματοποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" μὲ ἐξαιρετικὴν ἐπιτυχία ( 24,25,26/9/2017).]-

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ...: Βασίλης Τράπαλης

ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ....
 ( Βασίλης Τράπαλης)

  Μέ βαθύτατη θλίψη επληροφορηθήκαμε τό δυσάρεστο γεγονός τής αποδημίας εις Κύριον τού εξαίρετου φίλου καί σπάνιου Ανθρώπου, Βασίλη Τράπαλη!
Ο Βασίλης, πρό τριμήνου περίπου έχασε τόν αγαπημένο του γυιό, Άκη! Καί δέν άντεξε τόν χαμό τού σπλάχνου του!
  Ο έντιμος καί αξιαγάπητος αυτός άνθρωπος είχε αποκτήσει δεσμούς μέ τό χωριό μας, τόν Καρδαμά, καί ιδιαιτέρως μέ τόν Μορφωτικόν Σύλλογον Καρδαμά " Κωστής Παλαμάς" !
Σέ κάθε Εκδρομή τού Συλλόγου (από τό 1978, μέχρι τό 1991), ο Βασίλης ήτανε ο αγαπημένος μας Οδηγός!
  Καί σέ κάθε Εκδήλωση τού Συλλόγου μας,

πάντοτε παρών, κι άς μήν ήτανε Καρδαμαίος!
Μέ τό χαμόγελό του, μέ τήν καλωσύνη του, καί μέ τήν ακένωτη ευχάριστη διάθεσή του, εξασφάλιζε στά μέλη τού Συλλόγου μας, που συνταξίδευαν ή εδιασκέδαζαν μαζί του, μίαν ανεπανάληπτα εορταστική καί φιλική διάθεση!
  Δυστυχώς, τό θλιβερό γεγονός περιήλθε εις γνώσην μας, μετά τήν Κηδεία! Καί δέν παρευρεθήκαμε στήν εκφορά τής σορού από τόν Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αμαλιάδος!
Φίλε Βασίλη, θά είσαι πάντα στήν Καρδιά μας!
Αιωνία σου η μνήμη!
Θερμά συλλυπητήρια στήν ευγενικήν Οικογένειά του!

 Καί ο μεγάλος Θεός, νά αναπαύση τήν ψυχούλα σου καί από τό δυσβάστακτο βάρος τής απωλείας τού αγαπημένου σου γυιού, Αλέξανδρου, απωλείας τήν οποίαν δέ άντεξες! 

  Στήν ΜΝΗΜΗ τού αγαπημένου μας Βασίλη Τράπαλη, δημοσιεύουμε μία παλαιά φωτογραφία, μέ τό Λεωφορείο του έξω από τά Γραφεία τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς", τό καλοκαίρι τού 1981, καθώς ετοιμαζόμαστε νά πραγματοποιή-
σουμε τότε Εκδρομή τού Συλλόγου μέ Οδηγόν μας, όπως πάντα, αυτόν τόν αξιαγάπητον Άνθρωπον! 

  Φίλε Βασίλη, μέ θλίψη σέ αποχαιρετούμε μέ μίαν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ μελωδία τού Κώστα Χατζή καί τής Σώτιας Τσώτου, Μελωδία- Ύμνον στήν ανθρώπινη Φιλία : "ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΨΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ..." ! 

Ο (εδώ καί 42 καί πλέον χρόνια ) φίλος σου, Άγγελος, καί τά μέλη τού Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά " Κωστής Παλαμάς", Σύλλογος τόν οποίον τόσο αγάπησες!

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ἐξοχικὴ Λαμπρή

Ἐξοχικὴ  Λαμπρὴ 
Παιδικαὶ Ἀναμνήσεις
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη 
(Διήγημα τοῦ μεγάλου Ἕλληνος Διηγηματογράφου, Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τὴν 1ην Ἀπριλίου 1890, εἰς τὴν ἐφημερίδα "Ἐφημερίς" τοῦ Δημητρίου Κορομηλᾶ)
                               
Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που δημοσιεύτηκε με τον υπότιτλο «Παιδικαί Αναμνήσεις» την Πρωταπριλιά του 1890 στην εφημερίδα «Εφημερίς».
Πηγή: https://www.sansimera.gr/anthology/448

© SanSimera.gr
  Καλὰ τὸ ἔλεγεν ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅτι τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἐκινδύνευον νὰ μείνουν οἱ ἄνθρωποι οἱ χριστιανοί, οἱ ξωμερίτες*, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀλειτούργητοι. Καὶ οὐδέποτε πρόρρησις ἔφθασε τόσον ἐγγὺς νὰ πληρωθῇ, ὅσον αὐτή· διότι δὶς ἐκινδύνευσε νὰ ἐπαληθεύσῃ, ἀλλ᾽ εὐτυχῶς ὁ Θεὸς ἔδωκε καλὴν φώτισιν εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ οἱ πτωχοὶ χωρικοί, οἱ γεωργοποιμένες τοῦ μέρους ἐκείνου, ἠξιώθησαν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀκούσωσι τὸν καλὸν λόγον* καὶ νὰ φάγωσι καὶ αὐτοὶ τὸ κόκκινο αὐγό.
  Ὅλα αὐτὰ διότι τὸ μὲν ταχύπλουν, αὐτὸ τὸ προκομμένον πλοῖον, τὸ ὁποῖον ἐκτελεῖ δῆθεν τὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν ἀτυχῶν νήσων καὶ τῆς ἀπέναντι ἀξένου ἀκτῆς, σχεδὸν τακτικῶς δὶς τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ τὶς δύο ἀλλαξοκαιριές, τὸ φθινόπωρον καὶ τὸ ἔαρ, βυθίζεται, καὶ συνήθως χάνεται αὔτανδρον· εἶτα γίνεται νέα δημοπρασία, καὶ εὑρίσκεται τολμητίας τις πτωχὸς κυβερνήτης, ὅστις δὲν σωφρονίζεται ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ προκατόχου του, ἀναλαμβάνων ἑκάστοτε τὸ κινδυνωδέστατον ἔργον· καὶ τὴν φορὰν ταύτην, τὸ ταχύπλουν, λήγοντος τοῦ Μαρτίου, τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ χειμῶνος γενομένου, εἶχε βυθισθῆ· ὁ δὲ παπα-Βαγγέλης, ὁ ἐφημέριος ἅμα καὶ ἡγούμενος καὶ μόνος ἀδελφὸς τοῦ μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἔχων κατ᾽ εὔνοιαν τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐξάρχου καὶ πνευματικοῦ τῶν ἀπέναντι χωρίων, καίτοι γέρων ἤδη, ἔπλεε τετράκις τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ πᾶσαν τεσσαρακοστήν, εἰς τὰς ἀντικρὺ ἐκτεινομένας ἀκτάς, ὅπως ἐξομολογήσῃ καὶ καταρτίσῃ πνευματικῶς τοὺς δυστυχεῖς ἐκείνους δουλοπαροίκους, τοὺς «κουκκουβίνους ἢ κουκκοσκιάχτες»*, ὅπως τοὺς ὠνόμαζον, σπεύδων, κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστήν, νὰ ἐπιστρέψῃ ἐγκαίρως εἰς τὴν μονήν του ὅπως ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα· ἀλλὰ κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ ἔτος, τὸ ταχύπλουν εἶχε βυθισθῆ, ὡς εἴπομεν, ἡ συγκοινωνία ἐκόπη ἐπί τινας ἡμέρας, καὶ οὕτως ὁ παπα-Βαγγέλης ἔμεινεν ἀκουσίως, ἠναγκασμένος νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα πέραν τῆς πολυκυμάντου καὶ βορειοπλήκτου θαλάσσης, τὸ δὲ μικρὸν ποίμνιόν του, οἱ γείτονες τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, οἱ χωρικοὶ τῶν Καλυβιῶν, ἐκινδύνευον νὰ μείνωσιν ἀλειτούργητοι.
  Τινὲς εἶπον γνώμην νὰ παραλάβωσι τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα των καὶ νὰ κατέλθωσιν εἰς τὴν πολίχνην, ὅπως ἀκούσωσι τὴν Ἀνάστασιν καὶ λειτουργηθῶσιν· ἀλλ᾽ ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅστις ἔκαμνε τὸν προεστὸν εἰς τὰ Καλύβια, καὶ ἤθελε νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα ὅπως αὐτὸς ἐνόει, ὁ Φταμηνίτης, ὅστις δὲν ἤθελε νὰ ἐκθέσῃ τὴν γυναῖκά του εἰς τὰ ὄμματα τοῦ πλήθους, καὶ ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης, χωρικὸς ὅστις «τὰ ἤξευρεν ἀπ᾽ ἔξω ὅλα τὰ γράμματα τῆς Λαμπρῆς», ἀλλὰ δὲν ἠδύνατο ν᾽ ἀναγνώσῃ τίποτε «ἀπὸ μέσα», καὶ ἐπεθύμει νὰ ψάλῃ τὸ «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε», ― οἱ τρεῖς οὗτοι ἐπέμειναν, καὶ πολλοὶ ἠσπάσθησαν τὴν γνώμην των, ὅτι ἔπρεπεν ἐκ παντὸς τρόπου νὰ πείσωσιν ἕνα τῶν ἐν τῇ πόλει ἐφημερίων ν᾽ ἀνέλθῃ εἰς τὰ Καλύβια νὰ τοὺς λειτουργήσῃ.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Γιά τόν χώρον εγκαταστάσεως καί λειτουργίας τής νέας Παιδικής Χαράς στόν Καρδαμά !Μορφωτικὸς κ΄ Πολιτιστικὸς
Σύλλογος  Καρδαμᾶ
«Κωστῆς Παλαμᾶς»  
 ΑΦΜ 800060987   
……………..
27200 Καρδαμᾶς Ἠλείας
Ηλεκτρον. Ταχυδρ. :  meskardama@gmail.com
ΤΗΛ. Κιν. :  697 819 77 63
                                                                                       


Καρδαμάς, 20 Ιανουαρίου 2020
Πρός
 τίς Αυτοδιοικητικές Αρχές Ήλιδος
καί Καρδαμά
Κοινοπ.: πρός όλους τούς Καρδαμαίους
Γιά τόν χώρον εγκαταστάσεως καί λειτουργίας τής νέας  Παιδικής Χαράς στόν Καρδαμά!
( Γιατί πρέπει νά (επαν)εγκατασταθή στόν  περιβάλλοντα χώρον τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά!)

Μέ  τήν υπ’ αριθ. 126/30 Απριλίου 2018 Απόφαση τού Δημοτικού  Συμβουλίου Ήλιδος (προηγούμενη Δημαρχία), έγινε  Αποδοχή  τής χρηματοδότησης από τό  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» τού Υπουργείου Εσωτερικών, μέ τίτλον «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού γιά τήν αναβάθμιση παιδικών χαρών τών δήμων της Χώρας».
Διά τής αποφάσεως αυτής, ο Δήμος Ήλιδος απεδέχθη τήν συμμετοχήν του στό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»( Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ)  τού Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου νά εγκαταστήση παιδικές Χαρές ή νά αναβαθμίση τίς τυχόν υπάρχουσες  σέ διάφορες Κοινότητες τού Δήμου.
Τό ανώτατον ποσόν  χρηματοδοτήσεως τού Δήμου Ήλιδος από τό Υπουργείον Εσωτερικών  γιά τόν σκοπόν αυτόν είναι 209.000 Ευρώ (διακόσιες εννέα χιλιάδες), μέ  τήν δέσμευση τού Δήμου, ότι:    «Ο δήμος Ήλιδας θα καλύψει από ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, την οικονομική διαφορά που θα προκύψει, στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου» ( Απόφαση Δήμου ανωτέρω).
 Είναι αυτονόητον, ότι οι Υπηρεσίες τού Δήμου έχουν εντάξει στό Πρόγραμμα εγκατάστασης νέας Παιδικής Χαράς καί τήν Κοινότητα Καρδαμά, δεδομένου, ότι ο Καρδαμάς είναι η 3η σέ πληθυσμό Κοινότητα (από τίς 35 Κοινότητες)  τού Δήμου Ήλιδος.
Βέβαια, στόν  Καρδαμά υπήρχε μέχρι πρότινος Παιδική Χαρά καί μάλιστα σέ σχετικώς  καλή κατάσταση, μέ  διάφορα όργανα, εγκατεστημένη στό Νότιο μέρος τού αυλείου χώρου τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά. Αλλά, δυστυχώς, αυτή η παιδική Χαρά προσφάτως αποξηλώθηκε καί απεμακρύνθη από τόν χώρον αυτόν (μέ  υπόδειξη, συναίνεση  καί ευθύνη δέν γνωρίζουμε ποίων!), αντί νά προγραμματισθή η επισκευή-αναβάθμισή της καί η πιστοποίησή της, όπως προβλέπει τό ανωτέρω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Ο χώρος δέ αυτός  έκτοτε παραμένει κενός καί αναξιοποίητος!  Σημειωτέον, ότι ο ίδιος αυτός χώρος, από τής ανεγέρσεως τού κτηρίου τού Δημ. Σχολείου (1969-70), είχε προβλεφθή γιά  εγκατάσταση Παιδικής Χαράς, όπως καί εγένετο αργότερον! 

Η  ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ   ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  (ΕΠΑΝ)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  Επειδή επληροφορηθήκαμε, ότι ο Δήμος Ήλιδος έχει ζητήσει από τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά, νά υποδείξη χώρον, όπου θά εγκατασταθή η νέα  Παιδική Χαρά, θεωρούμε ότι η εγκατάσταση  αυτής πρέπει νά γίνη στόν  ίδιον χώρον τού Δημοτικού Σχολείου, όπου είχε προβλεφθή από τού 1970 καί όπου αργότερον εγκαταστάθηκε η παλαιά Παιδική Χαρά.
Εξ άλλου,  η Κοινότητα Καρδαμά δέν διαθέτει άλλον καταλληλότερον χώρον γιά Παιδική Χαρά!
Κάποια άλλα μέρη στόν Καρδαμά, που ενδεχομένως θά εσκέπτετο κάποιος γιά τόν σκοπόν αυτόν είναι:
1) ο αύλειος  περιμετρικός χώρος τού Κοινοτικού Ιατρείου Καρδαμά,
2) τό βόρειον μέρος τού περιβάλλοντος  χώρου τού Ιερού Ναού  Αγίου Ιωάννου, όπου καί παλαιότερον υπήρχε Παδική Χαρά, εγκατεστημένη από τόν "Σύλλογον Καρδαμαίων τής Αθήνας",
3) τό οικόπεδον (ιδιοκτησίας Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου) μεταξύ τού ανατολικού μέρους τού Ι.Ναού  καί τού Κοινοτικού Ιατρείου Καρδαμά, καί
4) τό οικόπεδον τής Κοινότητος, ευρισκόμενον παραπλεύρως καί νοτίως τής οδού Ρήγα Φεραίου (δίπλα από  τήν οικία τού Διον.  Μαρκοπούλου, «οικόπεδον Φάσσου»).

Άς εξετάσουμε αυτές τίς 4 περιπτώσεις διεξοδικώς:
α) οι περιπτώσεις τών χώρων υπ’ αριθ. 1)  καί 2) ανωτέρω, νομίζουμε, ότι πρέπει νά αποκλεισθούν, διότι η μέν περίπτωση 1), τού αυλείου χώρου τού Κοινοτικού Ιατρείου, είναι πολύ δύσκολη, αφού πρέπει νά κοπούν αρκετά δένδρα, η δέ περίπτωση υπ’αριθ. 2) τού βορείου προαυλίου τού Ι. Ναού κρίνεται ασύμφορος, διότι θά χρειασθή πολύ μεγάλη δαπάνη γιά νά περιφραχθή η παιδική χαρά (όρος απαράβατος τής χρηματοδοτήσεως  υπό τού Υπουργείου εσωτερικών).
β) Η περίπτωση υπ’ αριθ.3, τού οικοπέδου (ιδιοκτησίας Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου) μεταξύ τού ανατολικού μέρους τού Ι.Ναού  καί τού Κοινοτικού Ιατρείου Καρδαμά, είναι διαπραγματεύσιμη, αλλά δέον νά ληφθή υπ’ όψη, ότι δέν είναι κοινοτικός ο χώρος αυτός καί απαιτείται μία δαιδαλώδης διαδικασία παραχωρήσεως τής χρήσης τού χώρου στήν Κοινότητα γιά τόν σκοπόν αυτόν, αλλά  πρέπει νά ληφθή υπ’ όψη ακόμη καί, ότι ο χώρος είναι σχετικώς επικλινής καί απαιτείται δαπάνη καί γιά τήν οριζοντίωσή  του  διά  έργων επιχωματώσεως, αντιστηρίξεως, κλπ., καί

γ) Η περίπτωση υπ’ αριθ. 4) τού Κοινοτικού οικοπέδου παρά τήν οδόν Ρήγα Φεραίου πρέπει κατά μείζονα λόγον νά αποκλεισθή, γιά τούς εξής λόγους:
 ι) κατά πρώτον, εδώ θά απαιτείτο υπέρογκος δαπάνη γιά τήν διαμόρφωση τού χώρου καί γιά τήν περίφραξή του, καί
ιι) καί κατά δεύτερον, ο χώρος αυτός, μέ  ΟΜΟΦΩΝΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά ( κατόπιν εσηγήσεως το Συλλόγου μας) έχει προβλεφθή νά χρησιμεύση γιά μελλοντική μελέτη καί κατασκευή ΜΙΚΡΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ το Καρδαμ, γιά τό οποίον η δαπάνη θά είναι σχετικώς μικρή, μιά καί τό βόρειον μέρος τού οικοπέδου αυτού (πρός Οδόν Δημοκρατίας) είναι αρκετά επικλινές μέ  ορατότητα πρός Νότον, καί έτσι υπάρχει η φυσική υποδομή γιά κατασκευήν εξεδρών τού Υπαιθρίου  Θεάτρου, επί  φυσικώς  επικλινούς εδάφους!

  Εκ τών ανωτέρω, καθίσταται ευνόητον, ότι ο πλέον πρόσφορος χώρος γιά τήν εγκατάσταση καί λειτουργία τής νέας Παιδικής Χαράς είναι τό Νότιον μέρος τού αυλείου χώρου τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά (αριστερά τού εισερχομένου στόν  χώρον τού Δημοτικού Σχολείου, κάτω από τά πεύκα, ιδανικός χώρος μέ  σκιά καί αποκομμένος από τό υπόλοιπον προαύλιον τού Σχολείου), όπως αναφέραμε ανωτέρω, δηλαδή νά εγκατασταθή η Παιδική Χαρά εκεί, όπου υπήρχε μέχρι πρότινος η παλαιά Παιδική Χαρά, η οποία ήδη έχει αποξηλωθή!
Η (υποχρεωτική) περίφραξη τού χώρου αυτού, άλλωστε, θά είναι ολιγοδάπανη, διότι απαιτείται νά κατασκευασθή περίφραξη μόνον κατά τήν μίαν πλευρά τού ορθογωνίου χώρου, δηλαδή κατά τήν βόρεια μόνον πλευρά του, καθ’ ότι κατά τίς  άλλες τρείς πλευρές  είναι ήδη περιφραγμένος ο χώρος.
     Επί πλέον,  η Παιδική Χαρά στόν  χώρον αυτόν μπορεί νά έχη δύο εισόδους:
1) μίαν από τό εσωτερικόν τού προαυλίου τού Σχολείου, γιά νά είναι προσιτή καί στά παιδιά τού Δημοτικού καί Νημιαγωγείου, καί
2) δεύτερη πό τ ξωτερικό μέρος (Είσοδος έξω από τό Σχολείο), δίπλα στήν κεντρικήν είσοδο, πρός Νότον. Αξίζει νά σημειωθή, ότι  η δεύτερη αυτή είσοδος μπορεί νά χρησιμοποιείται χωρίς νά είναι απαραίτητο νά ανοίξη η κεντρική είσοδος τού Σχολείου (Ήτοι, η Παιδική Χαρά μπορεί νά λειτουργή ακόμη καί όταν τό σχολείο είναι κλειστό, δηλαδή δέν θά είναι απαραίτητο νά ανοίξη τό σχολείο  γιά νά λειτουργήση η Παιδική Χαρά!).
   Εξ  άλλου, είναι γνωστόν, ότι καί στά υπόλοιπα χωριά τού Νομού Ηλείας (όπως καί σέ όλην τήν Ελλάδα), οι Παιδικές Χαρές, που προβλέπονται καί χρηματοδοτούνται από τό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» τού Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν εγκατασταθή ή εγκαθίστανται κατά προτεραιότητα στόν φυσικόν τους χώρον, δηλαδή στά προαύλια τν Δημοτικών Σχολείων. Ο Καρδαμάς γιά ποίον λόγον νά αποτελέση, άρα γε, εξαίρεση;
  Ελπίζουμε, ότι τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά θά μεριμνήση γιά τήν εγκατάσταση τής Παιδικής Χαράς  μέ τίς πλήρεις προδιαγραφές τού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στόν  φυσικόν της χώρον, δηλαδή στό Ν-Α μέρος τού αυλείου χώρου τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, ήτοι εκεί, όπου υπήρχε η παλαιά παιδική χαρά. 

ΝΑ  ΜΗΝ ΑΚΥΡΩΘΗ Ο ΧΩΡΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ   ΜΙΚΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ! 

 Σέ κάθε περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε νά αποκλεισθή η εγκατάσταση καί λειτουργία τής νέας παιδικής χαράς στό  Κοινοτικόν «οικόπεδον Φάσσου». Καθώς εκεί έχει προγραμματισθή η δημιουργία ΜΙΚΡΟΥ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ στό χωριό μας, γεγονός τό οποίον θά δώση εξαιρετική πνοή  ανθρωπίνης κινητικότητος, πολιτισμού, καί τουρισμού στόν Καρδαμά, δηλαδή θά δώση ώθηση στήν πολύπλευρην ΑΝΑΠΤΥΞΗ  τού χωριού μας.   

ΟΧΙ  ΠΑΙΔΙΚΗ  ΧΑΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΝ ΓΥΜΝΟΝ ΑΠΟ ΔΕΝΔΡΑ!

                                                                       
ΥΓ.1. Καί, εν τέλει, αδυνατούμε νά διανοηθούμε τήν μή εγκατάσταση τής Παιδικής Χαράς στόν  προβλεφθέντα (εδώ καί 50 χρόνια) χώρον τού προαυλίου τού Δημοτικού Σχολείου (μέ  τά ήδη, καί πρός τούτο, φυτευθέντα δένδρα τότε), επειδή κάποιοι, ως μή όφειλαν, προβάλλουν εμπόδια καί, μέ  τήν μή αναμενομένην  καί περιέργως αρνητικήν στάση τους, δίνουν στήν Κοινωνία τού Καρδαμά τήν εντύπωση, ότι θεωρούν τόν σχολικόν χώρον ως εάν ήτο ατομική ή οικογενειακή τους περιουσία!  
ΥΓ.2. Θεωρούμε, δέ, όπως καί κάθε κοινός νούς, αδιανόητον, αντί τής ορθοτάτης ως άνω επιλογής,  τελικώς νά επιλεγή γιά τήν εγκατάσταση καί λειτουργία τής  Παιδικής Χαράς οποιοσδήποτε άλλος χώρος πλήρως γυμνός από δένδρα, όπου, πέραν τών άλλων αρνητικών, θά ηλιοκαίγονται τά μικρά παιδιά, τά οποία θά θελήσουν νά παίξουν μέ  τά όργανα τής Παιδικής  Χαράς !!!

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ἡμερολόγιον 2020

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον  2020 !


 Τὸ Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον 2020, Ἐκδόσεως τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" καὶ τῆς Ἀρχειακῆς Βιβλιοθήκης Καρδαμᾶ "Ἰωάννης Καποδίστριας"
 Τὸ Ἡμερολόγιον εἶναι δισέλιδον σέ ἕνα φύλλο καὶ ἔχει ἐκδοθῆ
σὲ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα.
 Εἰς τὴν πρώτην σελίδα τοῦ ἡμερολογίου  περιλαμβάνονται οἱ πρῶτοι ἕξ μῆνες τοῦ ἔτους (Ἰανουάριος-Ἰούνιος) καὶ μία φωτογραφία ἀπὸ τὶς Ἀπόκρηες 1957-58 στόν Καρδαμᾶ, μὲ συμμετέχοντες στὴν Ἑορτὴν Καρδαμαίους.

 Εἰς τὴν δεύτερη σελίδα περιλαμβάνονται οἱ ἑπόμενοι ἕξ μῆνες τοῦ ἔτους (Ἰούλιος-Δεκέμβριος), καὶ μία φωτογραφία ἀπὸ Ἐκδήλωση τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς", τὸ 1982, Ἐκδήλωση τὴν ὁποίαν παρακολουθεῖ πλῆθος κόσμου στὸν αὔλειον χῶρον τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου.

 Πρωτοτυπία τοῦ Ἡμερολογίου εἶναι, ὅτι οἱ μῆνες παρουσιάζονται, τόσον μὲ τὰ Λατινικὰ Ὀνόματὰ τους (στὴν Ἑλληνική Γλῶσσα), ὅσον καὶ μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ  Ὀνόματὰ τους (ἀπὸ τὸ Ἀρχαῖον Ἀττικὸν Ἡμερολόγιον). 

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ ἀποκτήσουν τὸ Δισέλιδον Ἡμερολόγιον 2020 τοῦ Συλλόγου μας, μποροῦν νὰ τὸ ἀναζητήσουν ἀπὸ τὰ Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου, ἤ στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, εἴτε ἀκόμη νὰ τὸ ἐκτυπώσουν  ΔΩΡΕΑΝ ἀπὸ τὸ κατωτέρω Ἀρχεῖον PDF : 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020

  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ σὲ ὅλους, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΝ καὶ  ΥΓΙΕΣ τὸ ΝΕΟΝ  ΕΤΟΣ 2020 ! 
..................................................................

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Χορός στά Χωράφια τοῦ Καρδαμᾶ

Ἀπό τό Φωτογραφικόν Ἀρχεῖον τῆς Ἀρχειακῆς Βιβλιοθήκης Καρδαμᾶ, ἡ ὁποία κατέχει καί τό (C) τῆς Φωτογραφίας.
[ Ἡ φωτογραφία  Προέρχεται ἀπό τό Οἰκογενειακόν Ἀρχεῖον τοῦ φίλου καί μέλους τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς", Νικολάου Κορδονούρη!]


 Ἔτος 1968. 
  Στά χωράφια τοῦ Σπυρίδωνος Γκουσάκη, στό Κουρτίκι Καρδαμᾶ. 
Μετά τήν  μεσημεριανή διακοπή από  τήν ἐργασία στό χωράφι, καί μετά τό φαγητό, ὅπου ἔθυσαν καί εἰς τόν Βάκχον, εὔθυμοι σέρνουν τόν χορό, ὑπό τούς μουσικούς ἤχους φορητοῦ ραδιοφώνου.
 Διακρίνονται ἐξ ἀριστερῶν:
1) Ὁ Ποιμήν τοῦ Σπύρου Γκουσάκη, 2) Ἀνδρέας Ἀθ. Ἀποστολόπουλος, 3) Σπῦρος Γκουσάκης, 4) Κλεομένης-Μιλτιάδης Κορδονούρης, καί 5) ὁ ὑιός τοῦ τελευταίου, Νῖκος Κορδονούρης. Ἅπαντες, πλήν τοῦ πρώτου, Καρδαμαῖοι! 
http://arxeiakikardama.blogspot.com/

Ἡ Φωτογραφία ἐδημοσιεύθη
* τό πρῶτον στήν Ἐφημερίδα "Καρδαμάς, Ἐφημερίς τῶν Συζητήσεων", τό 2004.
* Ἀκολούθως, στήν Ἱστοσελίδα τοῦ Ἄγγελου Λιβαθινοῦ:
http://users.sch.gr/alivathinos/fotografies.htm,
* στήν ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς", τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2017.