Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

Διακόσια (200) χρόνια ἀπό τήν Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κ. Παλαμᾶς"

καί τῆς Ἀρχειακῆς Βιβλιοθήκης Καρδαμᾶ "Ἰω. Καποδίστριας",  

Καρδαμᾶς, 22.03.2021

.............................................................

1821-2021,  ΨΗΛΑ  ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΣΗΜΑΙΕΣ !

Διακόσια (200)  χρόνια ἀπό τήν Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821!

ΤΙΜΗ  ΣΤΟ  1821  καί  στούς Ἥρωές μας,  ἐνδόξους  Πρωταγωνιστές

                                                                      τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀπολυτρώσεως!

 

                                                                             «Σβήνουν δυό νύχτες, καί δυό αὐγές προβάλλουν στόν ἀγέρα.

                                                           Δυό λευτεριές, πού  σμίγουνε μέσα στήν ἴδια μέρα.

                                                              Δυό λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου,

                                                                ἡ λευτεριά τοῦ  Ἕλληνα κι ἡ λευτεριά τοῦ  ἀνθρώπου»

                                                                                                                        (Κ. Παλαμᾶς)

  Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι, γιά  ὁλόκληρο τὸ Ἑλληνκόν  Ἔθνος μας, ἡμέρα μνήμης  καί τιμῆς προς τούς ἐνδόξους Ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς Ἀπολυτρώσεώς μας!

  Εἶναι ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐνδόξου ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων  γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ  ζυγοῦ καί  τῆς δουλείας τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

 Εἶναι, ταυτοχρόνως,  ἡμέρα  ἀπότισης φόρου τιμῆς


σ’ ὅλους ἐκείνους ( ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους), τούς  ἡρωϊκούς προγόνους μας,
 πού, μέσα στήν καταχνιά τῆς  δουλείας καί τῆς  ξένης κατοχῆς τῆς  ἐνδόξου  πατρίδος μας, μέσα  στήν ἀπέραντη δυστυχία τοῦ ὑποδούλου  Ἔθνους τῶν  Ἑλλήνων, εὑρῆκαν τήν δύναμη καί τήν πίστη, ν’ ἁρπάξουν τό ὅπλο γιά νά κερδίσουν τό πλέον πολύτιμον  ἀγαθό γιά τὸν  Ἄνθρωπο, τήν Ἐλευθερία τῆς  Πατρίδος, τήν Ἐλευθερία τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ.

 Εἶναι, ὅμως, ἡ 25η Μαρτίου  καὶ ἡμέρα ἐθνικοῦ παραδειγματισμοῦ καί πατριωτικῆς ἐγρήγορσης γιά ὅλους μας,  μικρούς καί μεγάλους. 

 Ὡς ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων Ἡρώων τοῦ 1821, καλούμεθα νά ἀντλήσουμε δύναμη, πίστη, ἐθνικό σθένος καί ἀποφασιστικότητα ἀπό τά συγκλονιστικά γεγονότα τῆς  Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεώς μας καί ἀπό τά ἡρωϊκά κατορθώματα καί τίς ἀμέτρητες θυσίες  ἐκείνων τῶν   προγόνων μας.  Καί τοῦτο, ὄχι μόνον γιά νά  ξεπληρώνουμε τό χρέος μας νά τιμᾶμε μέ Ἐθνικήν Ὑπερηφάνεια τήν Ἐπέτειον τῆς  Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας  καί τούς ἥρωες τοῦ μεγάλου ξεσηκωμοῦ· ἀλλά καί γιά νά ἀνοίγουμε πρός τίς νέες γενιές τῆς Πατρίδος μας τόν δρόμο  τῆς  Τιμῆς, τοῦ  Ἐθνικοῦ Καθήκοντος καί τοῦ Πατριωτισμοῦ.  Γιά νά ἀνοίγουμε στίς νέες γενιές τῆς  Πατρίδος μας τόν δρόμο  τῆς  διαφύλαξης  τῆς  ἐνδόξου Ἱστορίας τοῦ τόπου μας  καί τής ὑπεράσπισης τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς  Πατρίδος μας ἀπό κάθε λογῆς ἐπιβουλή, εἴτε  έἔωθεν ἐκπορευομένην, εἴτε ἔσωθεν καλλιεργουμένην ἀπό ξενόδουλους ντόπιους ἐθνομηδενιστές καί ἐθνοαποδομητές, ἀπό ἐξωνημένους πολιτικούς καί ἀκαδημαϊκούς ὑπηρέτες ξένων συμφερόντων.  Καί ἡ  ὑπενθύμιση αὐτοῦ τοῦ ἐθνικού
  χρέους
 ὅλων μας  εἶναι δραματικὰ  ἐπίκαιρη στὶς μέρες μας, καθώς, καί μέ ἀποκλειστικήν εὐθύνη τῶν  πολιτικῶν μας «ταγῶν», πυκνώνουν σήμερα ἐπικίνδυνα, γιά ἄλλη μία φορά, τά σύννεφα τῶν  ἐθνικῶν κινδύνων πάνω από τόν καταγάλανον Οὐρανό τῆς  Πατρίδος μας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνεύθυνης Πολιτικῆς (ἐσωτερικῆς τε καί ἐξωτερικῆς) τῶν πολιτικῶν Νενέκων στήν χώρα μας!

  Ἡ ἐφετεινὴ 200ή ἐπέτειος τῆς  ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ τοῦ 1821 μᾶς καλεῖ, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν περιοριστικῶν μέτρων (λόγω Κορωνοϊοῦ),  νά συμμετάσχουμε  ὁλοψύχως στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, καὶ νὰ ἀποτίσουμε τὸν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς τιμημένους προγόνους μας.

  Ἡ συλλογικὴ ἐθνικὴ μας συνείδηση, τόσο ἀπαραίτητη στὶς σημερινὲς στιγμὲς, τροφοδοτουμένη καὶ ἀπό τὸν ἔνδοξον ἐθνικοαπελευθερωτικόν μας  Ἀγώνα τοῦ 1821, ἀποτελεῖ τὸ ἰσχυρώτερο ὅπλο μας στὸν σημερινὸν ἀγώνα τῶν  Ἑλλήνων, ἐναντίον ὅσων ἐπιβουλεύονται τήν ἐθνικήν ιδιοσυστασία τοῦ λαοῦ μας, τὴν ἐλευθερία μας, τὴν ἐθνικὴν μας ΥΠΟΣΤΑΣΗ καί ἀξιοπρέπεια, τήν Πολιτιστική μας Παράδοιση, τήν Ἱστορία τοῦ τόπου μας, καί τὴν ἀνεξαρτησία ταῆς πατρίδος μας.

 Καλοῦμε ὅλους τούς συμπολίτες μας,

- μέ κάθε ἐθνικῶς πρόσφορον τρόπον, νά τιμήσουμε ὅλοι ἀνυποκρίτως τὸ 1821  καί τούς Ἕλληνες  Ἥρωες, τούς ἐνδόξους Πρωταγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς Ἀπολυτρώσεώς μας!

- νὰ συμμετάσχουν στὸν  σημαιοστολισμὸν  τῶν οἰκιών  καί τῶν καταστημάτων τοῦ χωριοῦ μας, κατά τόν ἑορτασμόν τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Καμμία Οἰκία, κανένα Κατάστημα τοῦ χωριοῦ μας, χωρίς  τήν Ἔνδοξον Ἑλληνική Σημαία μας! 

ΤΙΜΗ  ΣΤΟ 21  καί στούς Ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!

ΖΗΤΩ  Η  ΕΝΔΟΞΟΣ  25η  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821,  ΖΗΤΩ  ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  ΕΘΝΟΣ!  

....................

Τό ΔΣ  τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου

Ἡ Διεύθυνση τῆς Ἀρχειακῆς Βιβλιοθήκης

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Μήνυμα ἐπὶ τῇ 80ῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940


Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ !


 

«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου.   

Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.» !

 

(Τὸ πρῶτον Πολεμικὸν Ἀνακοινωθὲν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου διὰ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν, τὸ πρωΐ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ἐκφωνητής: Κώστας Σταυρόπουλος )

 

Μήνυμα ἐπὶ τῇ  80ῇ  Ἐθνικῇ  Ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

 

 Ἡ 28η Ὀκτωβρίου εἶναι ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐνδόξου ἀγῶνα τῶν Ἓλλήνων, ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν Εἰσβολέων τὸ 1940, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση  τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Πατρίδος.

 Ταυτόχρονα εἶναι καί ἡμέρα

 ἄντλησης δύναμης καί πίστης στὰ διαχρονικὰ Ἰδανικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους !

 Εἶναι ὅμως καὶ ἡμέρα  ἀπότισης φόρου τιμῆς ὑπὸ τῶν νεωτέρων  Ἑλλήνων πρὸς ὅλους τοὺς ἡρωϊκοὺς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι, μὲ πατριωτικὸ ἦθος καὶ μὲ ἀδάμαστο ψυχικὸ σθένος, ἀγωνίστηκαν ἡρωϊκά, θυσιάσαντες πολλοὶ καὶ τὴν ζωὴν τους, γιὰ τὴν  Πατρίδα ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη!

  Ἐμεῖς οἱ νεώτεροι, ποὺ δὲν ἐζήσαμε αὐτὲς τὶς τραγικὲς καί συνάμα ἡρωϊκὲς γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ γιὰ τοὺς ἔνδοξους Ἕλληνες πολεμιστὲς τοῦ Ἔπους 1940 στιγμὲς, ἔχουμε χρέος νὰ τιμᾶμε μὲ ἐθνικὴν ὑπερηφάνεια αὐτὴν τὴν ἡρωϊκὴν Ἐπέτειο τῆς Πατρίδος μας.   

  Οἱ μεγαλύτεροι ἐπιζῶντες τοῦ Ἔπους, ποὺ ἔζησαν αὐτὲς τὶς συγκλονιστικὲς καὶ ἱστορικὲς γιὰ τὸν τόπον μας στιγμὲς, ἔχουν πολλὰ νὰ μᾶς εἰποῦν καὶ νὰ μᾶς διδάξουν, γιά τίς ἔννοιες τῆς ὑπεράσπισης Πατρίδος, τῆς τιμῆς, τῆς Οίκογένειας καί τῶν Πατρίων τοῦ Ἔθνους μας!  

  Ἡ ὑπενθύμιση αὐτοῦ τοῦ ἐθνικοῦ  χρέους ὅλων μας  εἶναι δραματικὰ  ἐπίκαιρη στὶς μέρες μας. Εἶναι δραματικὰ ἐπίκαιρη, γιατὶ, σήμερα, ποὺ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς  Πατρίδας μας τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση καὶ ἀπειλεῖται σοβαρὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, καλούμεθα οἱ Ἕλληνες νὰ συνεχίσουμε μὲ Πίστη καὶ Ἀποφασιστικότητα τὸν Πατριωτικὸν  Ἐθνικὸν Ἀγῶνα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας, τῆς τιμῆς  καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας, ἀπέναντι σὲ κάθε ξένη ἐπιβουλὴ, ἀλλά καὶ ἀπέναντι σὲ κάθε στοχευμένη ἐσωτερικὴ στρέβλωση τῆς ἔννοιας τῆς Πατρίδος ἤ στὴν ὕπουλη ἀπαξίωσή της  ἀπὸ  ἀρνησιπάτριδες καὶ  μειοδότες.

 Τὸ παράδειγμα τῶν ἡρωϊκῶν Ἑλλήνων πολεμιστῶν στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας τὸ 1940, ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν εἰσβολέων, ἀποτελεῖ τὸν φάρον-ὁδηγὸν μας σ’ αὐτόν τὸν σημερινὸν ἐπιβεβλημένον ἘΘΝΙΚΌΝ ἀγῶνα μας.

  Ἡ ἐφετεινὴ 80ή ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 μᾶς καλεῖ νὰ συμμετάσχουμε  ὁλοψύχως στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, καὶ νὰ ἀποτίσουμε τὸν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς τιμημένους προγόνους μας, ἔστω καὶ μὲ τούς περιοριστικούς ὅρους, οἱ ὁποῖοι  τίθενται ἐφέτος ὑπό τῆς Πολιτείας, ἐξ  αἰτίας τῆς νέας κοινωνικῆς  μάστιγος, τοῦ καταστροφικοῦ τῆς ὑγείας μας ξενόφερτου κορωνοϊοῦ.

  Ἡ συλλογικὴ ἐθνικὴ μας συνείδηση, τόσο ἀπαραίτητη στὶς σημερινὲς στιγμὲς, τροφοδοτούμενη καὶ ἀπό τὸ ἔνδοξο Ἔπος τοῦ ’40, ἀποτελεῖ τὸ ἰσχυρώτερον ὅπλο μας στὸν σημερινὸν ἀγῶνα μας, ἐναντίον ὅσων ἐπιβουλεύονται τὴν ἐλευθερία μας, τὴν ἐθνικὴν μας ἀξιοπρέπεια καί τὴν ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος μας, τήν Ἱστορία μας, τὰ Ἤθη καί τὰ Ἔθιμα τοῦ Τόπου μας.

  Καλοῦμε τοὺς συμπολίτες μας, Καρδαμαίους,

·        νὰ συμμετάσχουν στὸν γενικὸν σημαιοστολισμὸν  τῶν οἰκιῶν  τοῦ χωριοῦ μας, ἀπὸ τὴν  26 Ὀκτωβρίου μέχρι καὶ τὴν δύση τοῦ Ἡλίου τῆς  28ης Ὀκτωβρίου 2020

·        ἐν μέσω τῶν δυσκόλων περιστάσεων λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, νά λάβουν μέρος  μέ κάθε πρόσφορον τρόπον στόν ἑορτασμόν τῆς μεγάλης Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ 1940!

ΖΗΤΩ  Η  28η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 !                                                ΖΗΤΩ  ΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ  ΕΘΝΟΣ! 

                                                    Μὲ ἐκτίμηση, τό Δ.Σ.  Τοῦ Συλλόγου  καί δι’ αὐτό   

             Ὁ Πρόεδρος                                                                                                           Ὁ  Γραμματεὺς

    Ἄγγελος    Λιβαθινὸς                                                                                                 Χαράλαμπος  Μαυρίας

...................................................................................................

Διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννη Μεταξᾶ, πρὸς τὸν Ἑλληνικόν Λαόν.
(Πρωϊνὲς ὧρες τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, διὰ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν)
 
Ἑλληνικὲ Λαέ!
« Ἡ στιγμὴ ἐπέστη ποὺ θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιμήν της.
Μολονότι ἐτηρήσαμεν τὴν πλέον αὐστηρά οὐδετερότητα καὶ ἴσην πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία, μὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἡμᾶς τὸ δικαίωμα νὰ ζῶμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, μοῦ ἐξήτησε σήμερον τὴν 3ην πρωϊνὴν τὴν παράδοσιν τμημάτων τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους, κατά τὴν ἰδίαν αὐτῆς βούλησιν, καὶ μοῦ ἀνεκοίνωσεν ὅτι, πρὸς κατάληψιν αὐτῶν, ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της θὰ ἤρχιζεν τὴν 6ην πρωϊνήν. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλόν Πρέσβυν, ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτημα αὐτό καθ' ἑαυτό καὶ τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο, ὡς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.
Τώρα θὰ ἀποδείξωμεν ἐαν πράγματι εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας.
Ὅλον τὸ Ἔθνος ἄς ἐγερθῆ σύσσωμον.
Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τὰς γυναίκας, τὰ παιδιὰ σας καὶ τὰς ἱεράς παραδόσεις μας.
Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών !
Ἰωάννης Μεταξᾶς »
..................................
.....................................
Διάγγελμα τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως Γεωργίου πρὸς τὸν Ἑλληνικόν Λαόν.
(Πρωϊνὲς ὧρες τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, διὰ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν)
 
Πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν,
" Ὁ πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἀνήγγειλε πρὸ ὀλίγου ὑπὸ ποίους ὅρους ἠναγκάσθημεν νὰ κατέλθωμεν εἰς πόλεμον κατὰ τῆς Ἰταλίας, ἐπιβουλευθείσης τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος.
Κατὰ τὴν μεγάλην αὐτὴν στιγμὴν εἶμαι βέβαιος, ὅτι κάθε Ἕλλην καὶ κάθε Ἑλληνὶς θὰ ἐπιτελέσῃ τὸ καθῆκον μέχρι τέλους καὶ θὰ φανῇ ἀντάξιος τῆς ἐνδόξου ἡμῶν ἱστορίας.
Μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὰ Πεπρωμένα τῆς φυλῆς, τὸ Ἔθνος σύσσωμον καὶ πειθαρχοῦν ὡς εἷς ἄνθρωπος θὰ ἀγωνισθῇ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν μέχρι τῆς τελικῆς νίκης.
Ἐν τοῖς ἀνακτόροις τῶν Ἀθηνῶν τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου 1940
                                                                                            Γεώργιος Β΄ "


Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

Μάϊος 1932: Ἀγροτικὸν Πολιτικὸν Μανιφέστον ἀνωνύμου ἀγρότη ἐκ Καρδαμᾶ !

Τὸ ντοκουμέντο, τὸ ὁποῖον σήμερα δημοσιεύουμε, ἀφιερώνεται στοὺς Ἀγρότες μας, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπιβίωσήν τούς!

 Ἤμαστε πάντα μαζὶ τους καὶ εἴμαστε καὶ τώρα μαζὶ τους!  
  Γιατὶ ἔχουμε ἀφήσει ἕνα μεγάλο ( τὸ πιὸ τρυφερὸ) κομμάτι τῆς ζωῆς μας στὰ χωράφια τοῦ Καρδαμᾶ, καὶ γνωρίζουμε τὶ θὰ εἰπῆ ἀγροτιὰ καὶ ἀγροτικὴ ζωή!
   Μόνον οἱ ἀνίδεοι, οἱ τυχοδιῶκτες, καὶ οἱ κηφῆνες μποροῦν νὰ κορδακίζονται σήμερα ἐναντίον τῶν ἀγωνιζομένων ἀγροτῶν! 

   Εἴμαστε στὸ πλευρὸ τῆς ἀγωνιζομένης ἀγροτιᾶς! Γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἂν τυχὸν ἐκλείψει ἡ ἀγροτιὰ μας, ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ καὶ ἡ Ἑλλάδα! 
  Ἕνα σοφὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ κείμενο τοῦ "ἀνώνυμου" Καρδαμαίου, τὸ 1932, στὴν ἐφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, μᾶς δίνει τὸ ἔναυσμα γιὰ "νὰ συλλογισθοῦμε καλὰ":  
   Ὁ ἈΝΩΝΥΜΟΣ Καρδαμαῖος, διαλαλεῖ, γράφων, μεταξὺ ἄλλων, πρὶν ἀπὸ 85 χρόνια(!), στὶς 29 Μαΐου 1932 ( Ἐφημ. ΠΑΤΡΙΣ Πύργου, τῆς 31 Μαΐου 1932):
"... Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε, νὰ δείξουμε πὼς ημπορούμε νὰ ζήσουμε καὶ νὰ διδάξουμε τοὺς διαφόρους ἐκμεταλευτές μας, ὅτι πρέπει κι αὐτοὶ νὰ φροντίσουν εἰς τὸ μέλλον νὰ ζήσουν ὅπως κι' ἐμεῖς, μὲ τὴν ἐργασία, τὴν τιμιότητα καὶ τὴν εἰλικρίνεια. Αὐτὰ τὰ γράφω γιὰ ὅλους τοὺς ἀγρότες, μὲ τοὺς ὁποίους ἔχω κοινὴ τὴν τύχη καὶ τὰ συμφέροντα. Ἂς ξυπνήσουμε, λοιπόν, εἶναι καιρός.  
Καρδαμᾶς 29 Μαΐου 1932  
      Μετὰ τιμῆς 
 
Ἕνας Ἀγρότης "
...................


ΤΌ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΑΡΔΑΜΕΩΣ  ΑΓΡΟΤΟΥ, σὲ ἀντιγραφή: 

ΕΦΗΜ « ΠΑΤΡΙΣ»  31.05.32, 1η σελὶς
 
« ΟΙ  ΑΓΡΟΤΕΣ  ΜΑΣ  ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΑ ΤΙΜΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ
Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΣΜΟΝ
 
 Δὲν γνωρίζουμε ἄν ὑπάρχῃ ἄλλη τάξις πολυβασανισμένη, ταπεινὴ καὶ πειναλέα μέσα εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ τάξις ἡ  ἰδική μας, ἡ Ἀγροτική.  Δουλεύουμε καὶ πεινᾶμε, τόν τελευταῖον δὲ μάλιστα καιρὸ λιμοκτονοῦμε. Ποῦ ν’ ἀκουσθῇ καὶ ποιὸς νὰ τὸ  πιστεύσῃ, ὅτι ὅλος μας ὁ ἱδρῶτας, ἡ δουλειά ἡ σκύλινη ποὺ κάνουμε ἀπὸ τὸ    πρωΐ  ἕως τό βράδυ μέσα στὸ χωράφι καὶ τὴν  σταφίδα δὲν μᾶς ἐξασφαλίζει οὔτε τὸ  ψωμὶ μας. Ὅλη τὴν ἄνοιξη καὶ τώρα ἀκόμη ποὺ ἐκαλοκαίριασε κυττᾶμε νὰ οἰκονομήσουμε καλαμπόκι, ποιὸς τρεῖς καὶ ποιὸς πέντε ὀκάδες, γιατὶ γιὰ περισσότερο ποσὸ δὲν μᾶς περισσεύουν λεφτά. Ἄς ἀφήσουμε τὸ ντύσιμο. Τὰ παιδιὰ μας καὶ οἱ  γυναῖκες μας ξυπόλυτες καὶ γδυτὲς περπατᾶν.
Συχνὰ σκεφτόμαστε ποιὰ νἆναι ἡ αἰτία τῆς κατάντιας μας.Τὸ χωράφι μας; Ἡ σταφίδα μας; Δὲν εἶναι αὐτὰ γιατὶ τὸ πλούσιο χῶμα τους μᾶς δίνει καὶ μὲ τὸ πάρα πάνου. Μᾶς δίνει ὅμως γιὰ νὰ δώσουμε σὲ ἄλλους. Σὲ φόρους βαρειοὺς καὶ ἀνυπόφερτους, στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν πλουσιοπάροχα στὶς πολιτεῖες καὶ ποὺ μᾶς ἐκμεταλλεύονται, στοὺς τοκογλύφους, στοὺς ἀργοὺς μεσῖτες καὶ καὶ…
Ἀλλὰ τί φταῖνε αὐτοί, τό κεφάλι μας φταίει, τό ξερὸ καὶ τό κούφιο. Αὐτοὶ τὴν  δουλειά τους κάνουνε καὶ τὸ μυστικὸ τους ἕνα εἶναι «ὁ θάνατὸς μας ἡ ζωὴ τους!». Ἔρχονται οἱ ἐκλογὲς καὶ μᾶς πᾶνε οἱ διάφοροι κομματάρχες ποὺ ἔχουν προσωπικὰ συμφέροντα μέσα στὰ σαλόνια, σὰν τὰ πρόβατα στὴν στροῦγκα. Τὶ ψηφίζουμε δὲν ξέρουμε ὁλότελα. Παίρνουμε ἕνα μπιλιέτο ποὺ μᾶς δίνουν καὶ τὸ ρίχνουμε στὴν κάλπη χωρὶς νὰ καταλαβαίνουμε ὅτι ρίχνουμε ἔτσι τὸν ἑαυτὸ καὶ τὰ παιδιά μας μέσα στὸ λάκκο. Δὲν ἔχουμε δηλαδὴ συνείδησι τὶ κάνουμε, γι’ αὐτὸ μᾶς τρώει τὸ φεῖδι χρόνια τώρα καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ ἰδοῦμε θεοῦ πρόσωπο. Κοντὰ μ’ ἐμᾶς τοὺς  τυφλοὺς καὶ ἀνόητους χωριάτες πηγαίνουν χαϊμένοι καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, καὶ ὁ ἄλλος λαός.
Εἶναι καιρὸς ὅμως τώρα νὰ ξυπνήσουμε, ἀφοὺ ἔχουν ξυπνήσει καὶ οἱ φελλάχοι ἀκόμη τῆς Ἀφρικῆς. Τὶ  δουλειὰ καὶ τὶ  συμφέρον ἔχουμε ἐμεῖς μὲ τὶς στροῦγκες. Ἐμεῖς πρέπει νὰ βροῦμε καὶ νὰ ψηφίσουμε ἀγροτικούς. Αὐτοὶ πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἀντιπρόσωποὶ μας. Νὰ βροῦμε ἀνθρώπους ποὺ νὰ μᾶς ξέρουν καὶ νὰ τοὺς ξέρουμε καλά. Καὶ ὑπάρχουν τέτοιοι ἄνθρωποι τίμιοι, ἁγνοί, εἰλικρινεῖς.
Τοὺς ἔχουμε γνωρίσει στοὺς σταφιδικοὺς ἀγῶνες καὶ στὶς τόσες ἄλλες κοινωνικὲς μας ἀνάγκες. Ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ ξεχάσῃ τοὺς μακροχρονίους ἀγῶνες τῆς  «Πατρίδος», τὶς καταδιώξεις της, τὶς δίκες της γιὰ τὰ δίκαιά μας, γιὰ τὸ ψωμί μας.
Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε, νὰ δείξουμε ὅτι ἠμποροῦμε νὰ ζήσουμε καὶ νὰ διδάξουμε τοὺς διαφόρους ἐκμεταλευτὲς μας ὅτι πρέπει κι  αὐτοὶ νὰ φροντίσουν εἰς τὸ μέλλον νὰ ζήσουν ὅπως κι ἐμεῖς, μὲ τὴν  ἐργασία, τὴν  τιμιότητα καὶ τὴν  εἰλικρίνεια.
Αὐτὰ τὰ γράφω γιὰ ὅλους τοὺς ἀγρότες μὲ τοὺς ὁποίους ἔχω κοινὴ τὴν  τύχη καὶ τὰ συμφέροντα.
Ἄς ξυπνήσουμε λοιπὸν εἶναι καιρός.
   Καρδαμᾶς 29 Μαΐου 1932.
                                              Μετὰ τιμῆς
                                           Ἕνας Ἀγρότης »
Ἐπιμέλια  καὶ ἀντιγραφὴ τοῦ κειμένου: Ἄγγελος Λιβαθινός
 
Σημείωση  τοῦ ἐπιμελητῆ τοῦ κειμένου:
Τὸ ἐξαιρετικὸν αὐτὸ κείμενο τοῦ ἀνωνύμου ἀγρότη ἐκ Καρδαμᾶ ἐσυντάχθη καὶ ἐδημοσιεύθη 4 μῆνες πρὸ τῶν  κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1932. Θὰ ἠμποροῦσε κάποιος νὰ τὸ χαρακτηρίσῃ ὡς Ἁγροτικὸν Πολιτικὸν Μανιφέστον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ ἀνώνυμος ἐκ Καρδαμᾶ συντάκτη  διεκτραγωδεῖ τὴν ἀπελπιστικὴν οἰκονομικὴ κατάσταση, τὴν ὁποίαν βιώνουν κατὰ τὴν περίοδον ἐκείνην οἱ ἀγρότες, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικῶς ἐπένοντο καί ἐπεινοῦσαν,  καὶ ἀπευθύνει δραματικὸν κάλεσμα πρὸς τὸν ἀγροτικὸν κόσμον, νὰ ἐγκαταλείψῃ τοὺς διάφορους κομματάρχες καὶ τὰ κόμματὰ τους (τὶς «στροῦγκες», ὅπως τὰ ἀποκαλεῖ!) καὶ νὰ συσπειρωθῇ στὶς ἐπερχόμενες Βουλευτικὲς Ἐκλογὲς γύρω ἀπὸ ὑποψηφίους ἀγροτιστές, ποὺ θὰ ὑπερασπίζονται τὰ συμφέροντα τῶν ἐξαθλιωμένων ἀγροτῶν.
Ἤδη, ἡ Ἑλληνικὴ Κοινωνία ἑτοιμαζότανε γιὰ τὶς προσεχεῖς ἐκλογές τοῦ 1932, οἱ ὁποῖες, τελικῶς,  ἐπραγματοποιήθησαν ἐν μέσῳ ἐντόνων πολιτικῶν καί κομματικῶν ἀντιπαραθέσεων, καὶ ἐνῷ ἡ οἰκονομική κατάσταση τῶν  λαϊκῶν στρωμμάτων, ίδιαιτέρως δὲ τῶν  ἀγροτῶν, ἤτανε δραματική. Ὁ ἀνώνυμος ἐκ Καρδαμᾶ ἀγρότης ἀρθρογράφος περιγράφει μὲ μελανὰ χρώματα τὴν οἰκονομική κατάσταση τῆς ἀγροτιᾶς, καὶ, ἐν τέλει, παροτρύνει τοὺς ἀγρότες τῆς Ἠλείας, νὰ ὑποστηρίξουν στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς τοὺς ἀγροτιστὲς ὑποψηφίους, καὶ, ἐπικαλούμενος τὶς δημοσιογραφικὲς μάχες, ποὺ ἔχει δώσει ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν ἡ Ἐφημερὶς «Πατρὶς» Πύργου, ἐμμέσως στηρίζει τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Ἐκδότου τῆς Ἐφημερίδος αὐτῆς, κ. Λεωνίδα Βαρουξῆ.   
 Ἐξ ἄλλου, μόλις  πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν (ἀρχὲς Μαΐου 1932), ἡ Κυβέρνηση Βενιζέλου εἶχε κηρύξει παύση πληρωμῶν πρὸς τοὺς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ χώρα εἰσήρχετο στὴν σκοτεινήν δίνη μίας ἀκόμη  χρεωκοπίας, τὴν ὁποίαν τελικῶς ἐπλήρωσαν τὰ  φτωχὰ λαϊκὰ στρώμματα, οἱ ἀγρότες, καὶ οἱ μεροκαματιάρηδες!-

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ, ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ! 1968

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ, ΚΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ!
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, γένι και κείμενο
Ἀναπολήσεις!
Στό Καφενεῖον " Ἡ Συνάντησις" τοῦ Ὀρφέα Παρασκευοπούλου,
στόν Καρδαμᾶ, περί τό 1968 !
......................................
Ὁ Τάκης Μουστόγιαννης (ἀριστερά) καί ὁ Σπῦρος Γκουσάκης (δεξιά), στό Καφενεῖον "Ἡ Συνάντησις" τοῦ Ὀρφέα Παρασκευοπούλου, στόν Καρδαμᾶ, περί τό 1968!
Κάποια ἡμέρα σχόλης, οἱ δύο συγχωριανοί, μέ τό οὐζάκι 'επάνω στό τραπέζι, συζητοῦν γιά τά ἀγροτικά προβλήματα, πού τελειωμό δέν ἔχουν!
Ὁ Τάκης, κλασσικός, καί ἐξ οἰκογενειακῆς παραδόσεως, Κτηνοτρόφος τοῦ Καρδαμᾶ,
καί ὁ Σπῦρος, γνωστός Καλλιεργητής ἀγροτικῶν προϊόντων τοῦ Καρδαμᾶ ( Πατάτες, Καρπούζια, Φασόλια, κλπ ὀπωροκηπευτικά),
γιά τά ὁποῖα ἐφημίζετο ὁ Καρδαμᾶς!
 
[ Ἀπὸ τὴν ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ εἰς τὸν Καρδαμᾶ, πραγματοποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" μὲ ἐξαιρετικὴν ἐπιτυχία ( 24,25,26/9/2017).]-