Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Δυνάσται, Τύραννοι τῆς Ἑλλάδος!

" Οὐαὶ δυνάσται τύραννοι Ἑλλάδος νηστικῆς..." ( Γ. Σουρῆς)
...............................................................................................

Ἡ Ἑλλὰς ἐπροικίσθη ὑπὸ τῆς Φύσεως καὶ τῆς Θείας Προνοίας
* μὲ ποικίλον καὶ καρποφόρον ἔδαφος,
* μὲ φῶς ἀνέσπερον,
* μὲ θάλασσα γοητεύουσα,
* μὲ πλουσίους ποταμοὺς ἀνὰ τὶς πεδιάδες,
* μὲ οὐρανὸν γελαστόν,
* μὲ ἥλιον θάλποντα,
* μὲ βροχὲς θωπευτικὲς καὶ καρποτόκους,
* μὲ Ἱστορίαν θάλλουσα καὶ ζηλευτήν,
* μὲ Γλῶσσα σφύζουσα ἀπὸ ζωὴν καὶ τροφὸν ὅλων τῶν ἄλλων Γλωσσῶν,
* μὲ ἀνθρώπους ἔξυπνους, φιλότιμους, καὶ ἐργατικοὺς.
Δηλαδή, ἐπροικίσθη μὲ ὅλα τὰ καλὰ τῆς Φύσεως, γιὰ νὰ τραφοῦν οἱ ἄνθρωποὶ της, καὶ γιὰ νὰ ἀναπτυχθῆ τὸ Ἑλληνικὸν Πνεῦμα !
Ὅλα αὐτὰ, στὴν διάρκεια τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Βίου, εἴτε ἔμειναν ἀναξιοποίητα, εἴτε ἐνεκρώθησαν!


Δημοκοπία, τυχοδιωκτισμός, καί μικροπολιτικὴ τῶν ἑλληνοφώνων πολιτικῶν νάνων, ἡ φαγέδαινα τῶν πάντων!!!
Ἀκτήμων

Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, Σεπτ. 2017

24, 25, καὶ 26 Σεπτεμβρίου 2017 στὸν Καρδαμᾶ ( Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη):
Πολιτιστικὲς Ἐκδηλώσεις τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς".

**************
Καρδαμᾶς, 20. 08. 2017
Ἀριθ. Πρωτ. 5


ἘΚΔΗΛΩΣΕΙΣ κατὰ τὴν ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ Καρδαμᾶ (2017)

Στὰ πλαίσια τῶν Πολιτιστικῶν, Μορφωτικῶν καὶ Ψυχαγωγικῶν δράσεὼν του, τὸ Δ.Σ. τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου «Κωστῆς Παλαμᾶς» ἀπεφάσισε τὴν πραγματοποίηση ἘΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ἐν ὄψει τῆς ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ τοῦ χωριοῦ μᾶς ( Ἑορτὴ Ἀγ. Ἰωάννου, 26 Σεπτ. 2016), εἰς τὸν ἀύλειον χῶρον τῶν Γραφείων του καὶ στὴν μεγάλην αἴθουσα ἐκδηλώσεων «Γ. ΜΠΟΥΜΠΙΩΤΗΣ» τοῦ Συλλόγου.

Οἱ Ἐκδηλώσεις θὰ γίνουν: 24, 25, καὶ 26 Σεπτ. 2017, καὶ τὸ Πρόγραμμα αὐτῶν θὰ περιλαμβάνει:

1. ἘΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ τὴν Κυριακήν, Δευτέρα καὶ Τρίτη, 24ην - 25ην- 26ην Σεπτεμβρίου 2017, στὴν Αἴθουσα «Γεώργιος Μπουμπιώτης» τοῦ Συλλόγου μᾶς (Ὧρες ἘΚΘΕΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΠΡΩΪ 11.00-13.00, ἈΠΟΓ.: 6 μ.μ. ἕως 10 μ.μ.)
ἈΓΟΡΑΣΤΕ ἘΝΑ ΒΙΒΛΙΟ! Εἶναι ὁ καλλίτερος ΦΙΛΟΣ τοῦ ἀνθρώπου! 

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ἘΚΘΕΣΗ Δημοσιογραφικῶν Ντοκουμέντων-Ἀνταποκρίσεων («ἐκ Καρδαμὰ») διαφόρων ἐφημερίδων ( περίοδος 1930-40), μὲ ἀναφορὰ στὸν Καρδαμᾶ, ἀπὸ ὑλικὸ τῆς ἈΡΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Καρδαμὰ « Ἰωάννης Καποδίστριας» καὶ ἀπὸ τὸ Προσωπικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Άγγελου Λιβαθινού, στὴν Αἴθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΙΩΤΗΣ» τοῦ Συλλόγου, τὶς ἡμέρες: Κυριακή, Δευτέρα καὶ Τρίτη, 24ην – 25ην- 26ην Σεπτεμβρίου 2017.
(Ὧρες ἘΚΘΕΣΕΩΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ: ΠΡΩΪ 11.00-13.00, ἈΠΟΓ.: 6 μ.μ. ἕως 10 μ.μ.)
Δεῖτε μέρος τῆς ΙΣΤΟΡΙΑΣ τοῦ Καρδαμᾶ μέσα ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες! 

3. ΜΙΚΡΗ ἘΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ἀπὸ τὰ παληὰ χρόνια στὸν Καρδαμᾶ, στὴν Αἴθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΙΩΤΗΣ» τοῦ Συλλόγου μας.
Ἡμέρες τῆς Ἐκθέσεως: Κυριακή, Δευτέρα καὶ Τρίτη, 24ην - 25ην- 26ην Σεπτεμβρίου 2017
(Ὧρες ἘΚΘΕΣΕΩΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: ΠΡΩΪ 11.00-13.00, ἈΠΟΓ.: 06 μ.μ. ἕως 10 μ.μ.)
Δεῖτε μέρος τῆς ΙΣΤΟΡΙΑΣ τοῦ Καρδαμᾶ μέσα ἀπὸ παληὲς Φωτογραφίες!

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ἐδεσμάτων ( ΨΗΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ) καὶ ποτῶν ( ΜΠΥΡΑ) ἀπὸ τὸν Σύλλογον πρὸς τοὺς προσερχομένους στὸν χῶρον, τὴν ΔΕΥΤΕΡΑ βράδυ καὶ ΤΡΙΤΗ βράδυ ( 25 καὶ 26 Σεπτ. 2017).
( Σᾶς καλοῦμε στὸ Προαύλιον τοῦ Συλλόγου μας, νὰ τραγουδήσουμε, νὰ εὐθυμήσουμε, καὶ νὰ ἑορτάσουμε τὸ ΠΑΝΗΓΥΡΙ τοῦ χωριοῦ μας στὸν ὄμορφον χῶρον τοῦ Συλλόγου μας, ὅπως καὶ πέρυσι!)
ΣΗΜ. Εἰς περίπτωση βροχῆς, ἡ ἐκδήλωση μὲ τὰ ἐδέσματα καὶ τὰ ποτὰ θὰ πραγματοποιηθῆ στὴν μεγάλην αἴθουσα, «Γ. ΜΠΟΥΜΠΙΩΤΗΣ», τοῦ Συλλόγου. 

ΟΛΟΙ στὶς Πολιτιστικὲς ἘΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
τοῦ Μορφωτικοῦ-Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς Παλαμᾶς»
Μὲ Ἐκτίμηση
τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον
τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ
«Κωστῆς Παλαμᾶς»

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ἡ 196η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν Καρδαμᾶ!

Ἡ 196η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, στόν Καρδαμᾶ!
********
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐπραγματοποιήθησαν στόν Καρδαμᾶ οἱ Ἐκδηλώσεις ἐπί τῆ Ἐπετείω τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 25ης Μαρτίου 1821.

Ἀπό πρωΐας τοῦ Σαββάτου, 25ης Μαρτίου, πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μας καί ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ συμμετεῖχαν στόν Ἐκκλησιασμό καί στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στόν Ι.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Καρδαμᾶ.Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν ἐκφώνηση τοῦ Πανηγυρικοῦ τῆς Ἡμέρας ὑπό Δασκάλας τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ, ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δέησις, ἔμπροσθεν τοῦ Ἡρώου τῶν Πεσόντων στήν μικρή Πλατεῖα τῆς Ἐκκλησίας, χοροστατήσαντος τοῦ Αἰδεσ. Ἱερέως, π. Σωτηροπούλου Νικολάου, καί ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος, κ. Ἀρβανιτάκη Δημ., ὑπό μαθήτριας τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ, ὑπό μικρῆς μαθητρίας τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ, καί ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς",
κ. Λιβαθινοῦ Ἀγγέλου.
Τέλος, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες ἔψαλαν τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
  
 Ἀκολούθως, οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τοῦ Νηπιαγωγείου Καρδαμᾶ παρήλασαν ἐνώπιον πλήθους κόσμου διά τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ τοῦ Καρδαμᾶ, ὑπό τήν ὑπόκρουση πατριωτικῶν ἐμβατηρίων καί μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ τοῦ χωριοῦ μας, Ἰω. Παπακωνσταντοπούλου.

Μετά τήν λήξη τῆς Παρελάσεως, Ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς" καί ὁ Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ ἐδεξιώθησαν τούς Μαθητές, τούς Δασκάλους, καί τό Κοινόν, στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων "Γεώργιος Μπουμπιώτης" τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου, προσφέραντες γλυκό, παραδοσιακό λουκούμι, καί αναψυκτικόν, ὑπό τήν ὑπόκρουση Δημοτικῆς καί Πατριωτικῆς Μουσικῆς από τίς Μουσικές Ἐγκαταστάσεις τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου.

Κατόπιν, μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Δημ. Σχολείου Καρδαμᾶ ἐχόρεψαν Δημοτικά Τραγούδια στό Προαύλιον τοῦ Κτηρίου τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κ. Παλαμᾶς",

ἐνώπιον πλήθους γονέων καί λοιπῶν δημοτῶν τοῦ χωριοῦ μας, καί ὑπό τήν καθοδήγηση καί ἐπιμέλεια τῆς κ. Κυριακοπούλου Πόπης, μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων Καρδαμᾶ.

Αφού έληξαν οι Εκδηλώσεις γιά τήν 196ην Επέτειον τής Επανάστασης τού 1821, ο εορτάζων Πρόεδρος τού Μορφωτικού Συλλόγου, κ. Λιβαθινός Άγγελος, προσέφερε καφέ καί αναψυκτικό στούς Δασκάλους, στά μέλη τών Συμβουλίων τών Συλλόγων καί σέ φίλους συmpol;itew, εις τό Καφενείον τού Αθ. Αθανασοπούλου. 
 
Ζήτω ἡ Ἑλληνική Ἐθνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821! Ζήτω τό Ἑλληνικόν Ἔθνος!

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Ημερολόγιον 2017 τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά!

Τό Ημερολόγιον 2017 τού Μορφωτικού Συλλόγου  Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς" καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά "Ιωάννης Καποδίστριας"!


Δημοσιεύουμε σήμερα τὸ Ημερολόγιον τοῦ  Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κωστῆς Παλαμᾶς"  καί τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά "Ιωάννης Καποδίστριας" γιά τό Έτος 2017. 
 Τό Ημερολόγιον εκδίδεται σέ ένα φύλλο ( δύο σελίδες), μέ τούς μήνες νά αναφέρονται τόσον μέ τά Λατινικά Ονόματά τους ( Ιανουάριος, κλπ), όσον καί μέ τά (Αρχαία) Ελληνικά Ονόματά τους( Γαμηλιών, κλπ).
 Η πρώτη όψη τού Ημερολογίου αναφέρεται στό εξάμηνον: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, καί η δευτέρα όψη αναφέρεται στό 2ον εξάμηνον: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017. 
Τό Ημερολόγιον περιέχει σημειωμένες  όλες τίς μεγάλες εορτές ( Εθνικές καί Θρησκευτικές) τού έτους.
 Σέ κάθε όψη τού Ημερολογίου περιέχονται τρία(3) διαφημιστικά πλαίσια, εις τά οποία διαφημίζονται( δωρεάν) επιχειρήσεις τού χωριοῦ μας. Κάθε έτος αλλάζουν κάποιες από τίς διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις, ώστε, σέ βάθος 4-5 ετών,  νά καλύπτονται διαφημιζόμενες  όλες οι Επιχειρήσεις  τού Καρδαμά.
  Περιέχεται επίσης σέ κάθε όψη τού Ημερολογίου μία  ιστορική φωτογραφία από τήν ζωή στό χωριό μας, ώστε τό Ημερολόγιον νά αποκτήσει καί συλλεκτικήν αξία! 
  Τό Ημερολόγιον εκδίδεται σέ αριθμημένα συλλεκτικά αντίτυπα καί διατίθεται δωρεάν στά μέλη καί στούς φίλους τού Συλλόγου, αλλά καί στίς διαφημιζόμενες επιχειρήσεις τού χωριού μας.
  Γιά νά ιδήτε σέ μεγαλύτερο μέγεθος τό Ημερολόγιον, επιλέξτε ( "πατήστε" μέ τό ποντίκι επάνω εις)  τήν φωτογραφία, καί θά ανοίξει τό Αρχείον.
  Εάν επιθυμείτε νά λάβετε αντίγραφον τού Ημερολογίου επιλέξτε τούς κατωτέρω ηλεκτρονικούς συνδέσμους ( ένα γιά κάθε σελίδα τού Ημερολογίου), καί αποθηκεύστε τό κάθε Αρχείον στόν Ηλεκτρονικόν Υπολογιστή σας:  
  Σελίδα 1η ( Ιανουάριος-Ιούνιος 2017)
  Σελίδα 2α ( Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017)   
................................  Από τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά, καί από τόν Πρόεδρον τής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Καρδαμά, ΕΥΧΕΣ γιά ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  σέ ΟΛΟΥΣ!  ...................