Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Ημερολόγιον τού Μορφωτικού Συλλόγου, έτους 2016 !

Τό Ημερολόγιον 2016  τού  Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς". 

 Τό Ημερολόγιον εκδίδεται  σέ ΕΝΑ  ΦΥΛΛΟ  μέ δύο σελίδες τυπωμένες.


 Η μία σελίδα αναφέρεται στό Εξάμηνο: 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2016, 
καί η δεύτερη σελίδα  αναφέρεται στό Εξάμηνο: 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016.
 

 Όποιοι ενδιαφέρονται νά αποκτήσουν τό Ημερολόγιον, μπορούν νά απευθυνθούν στόν Πρόεδρον τού Συλλόγου ( Άγγελον Λιβαθηνόν, aktimon@gmail.com)  ή  στά λοιπά μέλη τού Δ.Συμβουλίου, γιά νά τό λάβουν ΔΩΡΕΑΝ.  Αλλά, εάν θέλουν, μπορούν νά τό τυπώσουν καί από εδώ!

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Ωραία Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση από τό Νηπιαγωγείον Καρδαμά !

Μία πολύ ωραία Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση επραγματοποιήθη προχθές, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015, από τό Νηπιαγωγείον Καρδαμά. 

Υπό τήν καθοδήγηση καί εποπτεία τής εξαιρέτου Νηπιαγωγού Καρδαμά, κυρίας Καρυτινού Ρωξάνης καί μέ τήν συνεργασία καί συμβολήν τής συναδέλφου της, επίσης Νηπιαγωγού Καρδαμά, κυρίας Σοφίας Πατουλιά, τά 25 περίπου νήπια τού Νηπιαγωγείου Καρδαμά επαρουσίασαν μίαν εξαιρετικήν γιά τήν μικρήν ηλικία τους Εκδήλωση, καί διαμόρφωσαν έτσι μία πολύ ζεστή, Χριστουγεννιάτικη καί εορταστικήν ατμόσφαιρα, εις τήν Αίθουσα
Εκδηλώσεων «Γεώργιος Μπουμπιώτης» τού Μορφωτικού καί Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά «Κωστής Παλαμάς», τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού οποίου ευχαρίστως παρεχώρησε τήν Αίθουσα γιά τήν Εκδήλωση αυτήν.

Η Αίθουσα τών Εκδηλώσεων ήταν πλήρης, καθώς κατεκλείσθη από γονείς καί συγγενείς τών νηπίων, αλλά καί από νέους τού Δημοτικού Σχολείου καί τού Γυμνασίου.


Μέ τήν λήξη τής ωραίας Εκδηλώσεως, ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων τού Νηπιαγωγείου καί τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά προσέφερε στό κοινόν σπιτικά γλυκά καί αναψυκτικά. 

Εκτός από τά καλά λόγια καί τά «μπράβο», που πρέπει νά ειπούμε γιά τά μικρά παιδάκια τού Νηπιαγωγείου, οφείλουμε νά συγχαρούμε τίς Νηπιαγωγούς, κ.κ. Ρωξάνη Καρυτινού καί Σοφία Πατουλιά, γιά τό ωραίον έργο, που επαρουσίασαν, αλλά καί τά μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου τού Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων ( Πόπη Κυριακοπούλου, Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου-Γιαννοπούλου,
Αγγελική (Άντζυ) Παναγιωτοπούλου, Μαρία Σωτηροπούλου, Μαρία Βλάχου-Σωτηροπούλου, Θεόδωρον Παπαδάτον, καί Ζωή Κοπερτίνου-Μοσχόβου), γιά τήν ευγενικήν τους προσφορά πρός τό κοινόν, μέ τά σπιτικά γλυκά καί τά αναψυκτικά, αλλά καί γιά τήν βοήθεια, που επρόσφεραν γενικώς, πρός πραγματοποίηση τής ωραίας αυτής εκδηλώσεως. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά κάμουμε γιά τήν ηχητικήν κάλυψη τής Εκδηλώσεως: Ο Ηλεκτρονικός τού χωριού μας, Γιάννης Παπακωνσταντόπουλος, ανιδιοτελής, όπως πάντα στίς Εκδηλώσεις τού χωριού μας, εκάλυψε μέ ιδιαίτερη επιτυχία τό ηχητικό μέρος τής Εκδηλώσεως, διαθέσας δωρεάν τά ιδιόκτητα ηχητικά μηχανήματα τού καταστήματός του, συνεπικουρούμενος από τόν φερέλπιδα Καρδαμαίον νέον καί βοηθόν του, Παναγ. Δημ. Φωτακόπουλον.
Εύγε σέ όλους!

Οι δημοσιευόμενες φωτογραφίες είναι από τήν ωραίαν Εκδήλωση!
Χρόνια Πολλά! Καί τού Χρόνου!
Χρόνια Πολλά, καί Καλά Χριστούγεννα!