Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον χωρὶς σύνδεση μὲ τὸ Διαδίκτυον ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ)-Παρέμβαση τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ

  Ἐνῶ  τὸ Ὑπουργεῖον Ὑγείας ὑποχρεώνει ὅλους τοὺς Ἰατροὺς, ἀπὸ 1.7.2012, νὰ συνταγογραφοῦν φάρμακα καὶ ἰατρικὲς ἐξετάσεις μέσω Διαδικτύου ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ), ἀντὶ τῆς μέχρι τοῦδε χειρογράφου συνταγογραφήσεως, ἐν τούτοις οὔτε τὸ ἴδιο, ἀλλά οὔτε καὶ κάποια ἄλλη Ὑπηρεσία ( Δῆμος, κ.λπ.), ἐφρόντισαν νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν ἀπαραίτητον ἐξοπλισμὸν στὰ κατὰ τόπους Ἰατρεῖα. Ἔτσι, τὸ Ἀγροτικὸν  Ἰατρεῖον  Καρδαμᾶ, παρ' ὅτι διαθέτει πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἐγκατεστημένη τηλεφωνικὴν σύνδεση ( 26220-26610), δὲν διαθέτει οὔτε σύνδεση μὲ τὸ Διαδίκτυον (ΙΝΤΕΡΝΕΤ), οὔτε Ἠλεκτρονικὸν Ὑπολογιστήν, ἀλλὰ οὔτε καὶ Ἐκτυπωτήν, ὥστε ἡ Ἰατρὸς νὰ μπορεῖ νὰ συνταγογραφεῖ φάρμακα καὶ ἰατρικές ἐξετάσεις στοὺς Καρδαμαίους ἀσφαλισμένους!  Μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Καρδαμαῖοι ἀσφαλισμένοι νὰ ταλαιπωροῦνται καὶ νὰ φεύγουν ἀπὸ τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον χωρὶς νὰ κατορθώνουν νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ ἀπαραίτητα γι' αὐτοὺς φάρμακα.
  Τὸ Δ.Σ. τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ "Κ. Παλαμᾶς", δι' ἀναφορᾶς του πρὸς τὸν Δήμαρχον Ἤλιδος καὶ πρὸς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον, ζητεῖ τὴν  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΝ  καὶ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗΝ ἐπίλυση τοῦ ὀξύτατου αὐτοῦ προβλήματος, διὰ τῆς ὑπ' αὐτοῦ συνδέσεως τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου μὲ τὸ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ) καὶ διὰ τῆς ἐγκαταστάσεως σ' αὐτὸ ἑνὸς Ἠλεκτρονικοῦ Ὑπολογιστῆ καὶ ἑνὸς Ἐκτυπωτῆ, πρὸς ἐξυπηρέτησην τῶν Καρδαμαίων ἀσφαλισμένων. Τὸ σχετικὸν ἔγγραφον τὸ εὑρίσκετε ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου