Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Ημερολόγιον τού Μορφωτικού Συλλόγου, έτους 2016 !

Τό Ημερολόγιον 2016  τού  Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά "Κωστής Παλαμάς". 

 Τό Ημερολόγιον εκδίδεται  σέ ΕΝΑ  ΦΥΛΛΟ  μέ δύο σελίδες τυπωμένες.


 Η μία σελίδα αναφέρεται στό Εξάμηνο: 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2016, 
καί η δεύτερη σελίδα  αναφέρεται στό Εξάμηνο: 
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016.
 

 Όποιοι ενδιαφέρονται νά αποκτήσουν τό Ημερολόγιον, μπορούν νά απευθυνθούν στόν Πρόεδρον τού Συλλόγου ( Άγγελον Λιβαθηνόν, aktimon@gmail.com)  ή  στά λοιπά μέλη τού Δ.Συμβουλίου, γιά νά τό λάβουν ΔΩΡΕΑΝ.  Αλλά, εάν θέλουν, μπορούν νά τό τυπώσουν καί από εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου