Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Δυνάσται, Τύραννοι τῆς Ἑλλάδος!

" Οὐαὶ δυνάσται τύραννοι Ἑλλάδος νηστικῆς..." ( Γ. Σουρῆς)
...............................................................................................

Ἡ Ἑλλὰς ἐπροικίσθη ὑπὸ τῆς Φύσεως καὶ τῆς Θείας Προνοίας
* μὲ ποικίλον καὶ καρποφόρον ἔδαφος,
* μὲ φῶς ἀνέσπερον,
* μὲ θάλασσα γοητεύουσα,
* μὲ πλουσίους ποταμοὺς ἀνὰ τὶς πεδιάδες,
* μὲ οὐρανὸν γελαστόν,
* μὲ ἥλιον θάλποντα,
* μὲ βροχὲς θωπευτικὲς καὶ καρποτόκους,
* μὲ Ἱστορίαν θάλλουσα καὶ ζηλευτήν,
* μὲ Γλῶσσα σφύζουσα ἀπὸ ζωὴν καὶ τροφὸν ὅλων τῶν ἄλλων Γλωσσῶν,
* μὲ ἀνθρώπους ἔξυπνους, φιλότιμους, καὶ ἐργατικοὺς.
Δηλαδή, ἐπροικίσθη μὲ ὅλα τὰ καλὰ τῆς Φύσεως, γιὰ νὰ τραφοῦν οἱ ἄνθρωποὶ της, καὶ γιὰ νὰ ἀναπτυχθῆ τὸ Ἑλληνικὸν Πνεῦμα !
Ὅλα αὐτὰ, στὴν διάρκεια τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Βίου, εἴτε ἔμειναν ἀναξιοποίητα, εἴτε ἐνεκρώθησαν!


Δημοκοπία, τυχοδιωκτισμός, καί μικροπολιτικὴ τῶν ἑλληνοφώνων πολιτικῶν νάνων, ἡ φαγέδαινα τῶν πάντων!!!
Ἀκτήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου