Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Εκυκλοφότησε τό 51ον φύλλο τής εφημερίδος " Καρδαμάς, Εφημερίς τών Συζητήσεων" !

Μέ αρκετή καθυστέρηση ( περίπου ενός έτους), λόγω τεχνικών προβλημάτων στό πρόγραμμα σελιδοποιήσεως, εκυκλοφόρησε  τό 51ον φύλλον τής  εφημερίδος τού χωριού μας " Καρδαμάς, Εφημερίς τών συζητήσεων", τήν οποίαν εκδίδει ο Καθηγητής Μαθηματικών καίο συμπολίτης μας, Άγγελος Λιβαθηνός.
Τό φύλλον αυτό καλύπτει  όλο τό προηγούμνενο διάστημα, από Ιούλιον 2013 μέχρι καί Ιούνιον 2014, καί, λόγω ελλείψεως χώρου, κάποιες σταθερές στήλες( : 1. Τοπική Ιστορία Καρδαμά, 2. Καρδαμαίοι Μετανάστες στήν Αμερικήν, 3. Κοινοτικά Καρδαμά ) αναβάλλονται γιά τό επόμενον φύλλον.
Εις τό παρόν φύλλον: 
* Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκαταστάσεως καί επισκευής τού παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, δαπάναις τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά (Κύριον Θέμα)
* Άρθρον: " Ρέκβιεμ γιά τίς Κοινότητες στόν βωμόν νεοταξικών επιταγών" ( Κοινωνικοπο-λιτικόν Άρθρον υπό Άγγελου Λιβαθηνού)
* Τό Γλωσσοφάγωμα ( υπό Σεβασμ. Μητροπολίτου Ηλείας, κ.κ. Γερμανού)
* Ο ανεξάντλητος πλούτος τής Ελληνικής Γλώσσας ( Υπό Άλκη Λατίνου)
* Ελληνομνήμων- Επετειολόγιον, Σελίδες Ιστορίας ( Υπό Άλκη  Λατίνου)
* Ανθρωπογεωγραφία τού Καρδαμά (Εκτεταμένη καί Πολυετής  Έρευνα επί τού Μαθητολογίου τού Δημοτικού Σχολείου Καρδαμά, μέ αναφορές από τού έτους 1896 κ.ε.), υπό Άγγελου Λιβαθηνού
* Φωτογραφία καί Τοπική Ιστορία ( Υπό Άγγελου Λιβαθηνού)
* Μύθοι τού Αισώπου ( Επιμέλεια- Απόδοση εις τήν Νέαν Ελληνικήν:  Άλκης  Λατίνος)
* Επιστολές, Αλληλογραφία, Διατριβές ( Πάνος Ξουλεής- Αυστραλία, Παυλίνα Τριχά- Καρδαμάς)
κ. ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου