Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Πρίν από 99 χρόνια στόν Καρδαμά

   Πρίν από 99 χρόνια, τό  έτος 1916, ο Καρδαμάς αποτελούσε τόπον τακτικών επισκέψεων  τών Αμαλιαδιτών, κυρίως κατά τίς εαρινές καί θερινές εορταστικές ημέρες ( ΑΠΟΚΡΗΕΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΑΣΧΑ, κ.λπ.).  
 
Κατά τίς ημέρες αυτές, πλήθη Αμαλιαδιτών εξέδραμον πεζή  καί συνέρρεον πρός τόν  Καρδαμά οικογενειακώς, προκειμένου νά διασκεδάσουν. 

   Ο Καρδαμάς τότε εφημίζετο γιά τά περίφημα περιβόλια του (από τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας είχεν αυτήν τήν φήμην) καί γιά τά άφθονα ύδατά του, κυρίως τά ύδατα τού περιφήμου μυλαύλακου, τά οποία εκάλυπτον τίς ανάγκες τόσον τών πολλών περιβολίων του, όσον καί τών τότε λειτουργούντων τριών υδρομύλων τού Καρδαμά.
Τό έτος 1916, όπως καί παλαιότερον, η Πανήγυρις τού Καρδαμά ( εορτή τού Αγίου Ιωάννου), εγένετο τόν Μάϊον. Μετά από πολλά χρόνια, μετεφέρθη η εορτή γιά τόν Σεπτέμβριον, οπότε καί εορτάζεται μέχρι καί σήμερον.
Εξ  αφορμής, λοιπόν, τής Πανηγύρεως Καρδαμά, κατά τήν 8ην Μαΐου 1916, η φημισμένη εφημερίδα τών Πατρών, ο ΝΕΟΛΟΓΟΣ, εδημοσίευσε μίαν ανταπόκρισην εξ Αμαλιάδος περί τής πανηγύρεως αυτής καί περί τής εκδρομής μεγάλου πλήθους Αμαλιαδιτών πρός τόν Ιερόν Ναόν Αγ. Ιωάννου, προκειμένου νά εκκλησιασθούν, καί πρός τό περιβάλλον Καρδαμά, προκειμένου νά διασκεδάσουν. 
  Στό άρθρο μας αυτό, παρουσιάζουμε τό σχετικόν απόκομμα τής εφημερίδος ΝΕΟΛΟΓΟΣ, σέ φωτογραφία. Παρουσιάζουμε ακόμη ιδικήν μας αντιγραφήν τού περιεχομένου  τής ανταποκρίσεως, πάλιν σέ φωτογραφία.
  Από τό κείμενον τής ανταποκρίσεως, πέραν τών άλλων σημαντικών πληροφοριών γιά τό περιβάλλον τού Καρδαμά, ο αναγνώστης πληροφορείται καί γιά τόν ( τότε) περίφημον Ιερέα-Οικονόμον τού Καρδαμά, π. Γεώργιον Ηλιόπουλον, Καρδαμαίον τήν καταγωγήν. -
...................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου