Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Λαχειοφόρος γιά τήν προμήθεια εξοπλισμού τής Αίθουσας Εκδηλώσεων ( Ηχητικά καί μηχάνημα προβολῆς)

Λαχειοφόρος Αγορά γιά  τήν προμήθεια  εξοπλισμού τής Αίθουσας  Εκδηλώσεων
 ( Ηχητικά καί μηχάνημα προβολής)

[Τό Δ.Σ. τού Συλλόγου εξέδωκε τήν κατωτέρω Ανακοίνωση]: 
                                                              ......................................
Μορφωτικός καί Πολιτιστικός
      Σύλλογος  Καρδαμά                                                      
     « Κωστής  Παλαμάς »
                                                                                             Καρδαμάς, 9 Μαρτίου 2016

                                                          Λαχειοφόρος  Αγορά
Προκειμένου η Αίθουσα Εκδηλώσεων τού Συλλόγου μας νά εξοπλισθή μέ τά απαραίτητα όργανα καί μέ μηχανικά-ηλεκτρονικά μέσα, ώστε νά διευκολυνθή η διοργάνωση Εκδηλώσεων ( Ομιλίες, Παραστάσεις, Προβολές, κλπ),
τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού  Μορφωτικού  καί  Πολιτιστικού Συλλόγου  Καρδαμά  «Κωστής  Παλαμάς» διοργανώνει  Λαχειοφόρον  αγορά  γιά τήν Αγορά καί Εγκατάσταση εις τήν Αίθουσα Εκδηλώσεων τού Συλλόγου τού εξής απαραιτήτου  καί στοιχειώδους Εξοπλισμοῦ:
α) Μικροφωνικής Εγκαταστάσεως ( Κονσόλα, Ενισχυτής, Ηχεία)
β) Ανακλαστικού Προβολέως ( projector- προτζέκτωρ)
γ) Πτυσσόμενης Οθόνης Προβολής

Πρός  Κλήρωση : 
*  Μία Θερμάστρα αλογόνου,   *  Ένας Καθρέπτης Λουτρού ( Μπανιου),  *  καί τό βοβλίο " Μαραμπού" μέ ποιήματα τού "Ποιητή τής θάλασσας" Νίκου Καββαδία
 

Η  κλήρωση θά γίνη  τήν Δευτέρα τής Λαμπρής, 2  Μαΐου 2016 ,
εις τόν χώρον  τών  Καφενείων Ορφέα Παρασκευοπούλου καί Αθαν. Αθανασοπούλου
Τιμή  εκάστου λαχνού (Συμβολική  Οικον. Στήριξη τού Συλλόγου): 1€ -ΣΤΗΡΙΞΤΕ  τό Πολιτιστικό Έργο τού Μορφωτικού καί Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά  «Κωστής Παλαμάς» 
 *Αγωνίζεται γιά τό Χωριό μας καί γιά τούς Ανθρώπους του!  
*Αναδεικνύει τήν Τοπικήν Ιστορία, τήν Λαογραφία  κ΄ τόν Πολιτισμόν τού τόπου μας!

Μέ Εκτίμηση
Τό Δ.Σ.  τού Συλλόγου
.......................................................................................
Υπενθυμίζεται η Εκδήλωση τού Συλλόγου " ΚΟΥΛΟΥΜΑ  στόν Καρδαμά", τήν καθαρά Δευτέρα, 14  Μαρτίου 2016, ώρα 10.30  στό Κοινοτικόν Γήπεδον Καρδαμά:


...............................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου