Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Οι Εκδηλώσεις "Κούλουμα στόν Καρδαμά" επραγματοποιήθησαν μέ επιτυχία!

Παρά τό γεγονός, ότι ο καιρός δέν ήτανε, τό πρωΐ, καί τόσο ενθαρρυντικός γιά υπαίθρια εκδήλωση, τελικώς μέ εξαιρετικήν επιτυχία επραγματοποιήθησαν οι Εκδηλώσεις γιά τά ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2016 στόν Καρδαμά.
***********
Όπως είχε προγραμματισθή, όλοι οι Κοινωνικοί Φορείς Καρδαμά ( Μορφωτικός Σύλλογος "Κωστής Παλαμάς", Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων Καρδαμά, Αθλητικός Σύλλογος Καρδαμά, Σύλλογος Γυναικών Καρδαμά, Αγροτικός Σύλλογος Καρδαμά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμά, καί Κοινότητα Καρδαμά) οργάνωσαν στό Κοινοτικόν Γήπεδον Καρδαμά τό "πέταγμα" τού Χαρταετού καί τήν απόλαυση τών νηστήσιμων.
**********
Πλήθος κόσμου, Καρδαμαίοι, αλλά καί επισκέπτες από Αμαλιάδα καί από άλλα μέρη, συνέρρευσαν στήν ωραία τοποθεσία τού Κοινοτικού Γηπέδου Καρδαμά
***********
Όπου, μικροί καί μεγάλοι, εχόρεψαν, ετραγούδησαν, "επέταξαν" τόν χαρταερτόν τους ή τήν Ψαλίδα τους καί εχάρηκαν.
********
Καί εγεύθηκαν τά ωραία εδέσματα, τά οποία είχανε αγοράσει οι Σύλλογοι, καί κυρίως τά οποία είχανε ετοιμάσει οι Γυναίκες τού Συλλόγου Γυναικών Καρδαμά καί τού Συλλόγου Γονέων, αλλά καί άλλες Γυναίκες τού χωριού μας.
********
Απόλαυσαν, επίσης, τά ωραία κρασιά, που εδώρισαν γιά τήν εκδήλωση: Ο Γεώργιος Κρινάς, ο Γιάννης Ορφ. Παρασκευόπουλος, ο Αθαν. Ιωάν. Χρονόπουλος, ο Νίκος Ιωάν. Γιαννόπουλος, καί άλλοι Καρδαμαίοι, τούς οποίους καί ευχαριστούμε.
***********
Όπως, επίσης, είχε προγραμματισθή, επραγματοποιήθη καί ο διαγωνισμός Χαρταετού.
***********
Καί εβραβεύθησαν οι τρείς καλλίτεροι Χαρταετοί κερδίσαντες ισάριθμα δώρα.
*************
Γιά τήν Ιστορία, καταγράφουμε τούς νικητές τού διαγωνισμού Χαρταετού: ΠΡΩΤΟΣ ανεδείχθη ο Χαρταετός τού Σπυρίδωνος Λαβαζού, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ανεδείχθη ο Χαρταετός τού Αντωνίου Γιαννοπούλου, καί ΤΡΙΤΟΣ ανεδείχθη ο Χαρταετός τού Γεωργίου Λαβαζού. Τήν ΕΠΙΤΡΟΠΗ τού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ συνεκρότησαν οι: Αθαν. Ιωά. Χρονόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαννικοπούλου-Γεωργοπούλου, καί 3) Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
*************
Τήν εκδήλωσή μας ετίμησαν μέ τήν παρουσία τους ο Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χριστοδουλόπουλος ( ο οποίος έλαβε μέρος καί στόν χορό!) καί ο Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρίκος.
************
Οφείλουμε ευχαριστίες πρός τούς επιμελητές τής ωραίας Παραδοσιακής Μουσικής τής Εκδηλώσεως : 1) στόν Ηλεκτρονικόν, κ. Γιάννη Παπακωνσταντόπουλον, ο οποίος διέθεσε καί τά μηχανήματα τής Μουσικής, 2) στόν Μουσικόν, κ. Διον. Χασαλεύρη, καί 3) στόν Φέρελπιν νέον Ηλεκτρονικόν, μαθητήν Παναγ. Δημ. Φωτακόπουλον, άπαντες συντοπίτες μας Καρδαμαίους.
***************
Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στούς νέους τού χωριού μας, Αθαν. Μιχελή, Αθαν. Βισβάρδη, καί Κων. Βισβάρδη, οι οποίοι εβοήθησαν τά μέγιστα στήν άρτια οργάνωση τής εκδηλώσεως καί εις τήν επιτυχία της.
************
Ευχαριστίες πολλές, επίσης, πρός όλα τά μέλη τών Συλλόγων, που συνέβαλαν, προσωπικώς καί συλλογικώς, εις τήν εξαιρετικήν επιτυχία τής εκδηλώσεώς μας.
*************
Ευχαριστίες πολλές, πρωτίστως όμως, οφείλονται σέ όλους τούς συντοπίτες, αλλά καί στούς επισκέπτες, γιά τήν παρουσία τους καί για τήν συμμετοχήν τους εις τήν ωραία μας εκδήλωση.
*************
Αξίζουν συγχαρητήρια σέ όλους τούς Συλλόγους, που, μαζί μέ τόν Μορφωτικόν Σύλλογον "Κωστής Παλαμάς", συνδιοργάνωσαν τήν επιτυχήν αυτήν εκδήλωση, αλλά και στά μέλη τών Συμβουλίων τών Συλλόγων αυτών, χωρίς τήν προσωπική συμβολή τών οποίων τό χωριό μας δέν θά απελάμβανε μίαν τόσο επιτυχημένην εκδήλωση!
************
Χρόνια ΠΟΛΛΑ καί ΥΓΕΙΑ σέ ΟΛΟΥΣ!
************
Καί τού Χρόνου!!!

............................

Φωτογραφίες από τήν εκδήλωση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου